PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Drug-eluting stents: een "hot topic" in de strijd tegen coronaire restenose
Author(s): DUBOIS C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 7   Date: 2003   
Pages: 435-439
DOI: 10.2143/TVG.59.7.5001574

Abstract :
De lokale vrijzetting van immunosuppressiva of antiproliferatieve middelen met behulp van "drug-eluting" stents is een vrij jonge technologie die als doel heeft restenose na een percutane coronaire interventie te voorkomen.
Heel wat kandidaat-moleculen werden in preklinische en klinische studies geëvalueerd. Vooral sirolimus en paclitaxel hebben tot op heden een majeure afname van restenose kunnen teweegbrengen zonder hiermee belangrijke bijwerkingen op te wekken. Hoewel parameters zoals toxiciteit, optimale dosis en vertraagde heling moeten worden ingeschat, lijkt de huidige ervaring erop te wijzen dat een belangrijke stap voorwaarts werd gezet in de strijd tegen coronaire restenose. In dit artikel geven we een overzicht van de beschikbare klinische evidentie.

Drug-Eluting Stents: a "hot-topic" in fighting coronary artery restenosis
Local delivery of immunosuppressive or antiproliferative agents using a drug-eluting stent is a new technology that is supposed to inhibit in-stent restenosis after percutaneous coronary intervention.
To date, several agents have been used. Results of clinical trials with sirolimus and paclitaxel confirmed the beneficial findings regarding reduction of renarrowing without any major adverse effects. Although parameters such as drug toxicity, optimal drug dosage, or delayed endothelial healing still need to be evaluated, today’s clinical experience indicates that drug-eluting stents are extremely beneficial in the interventional treatment of coronary lesions. This paper reviews the available clinical evidence.

download article
54.91.71.108.