PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Tweedelijnschemotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom: een reële optie?
Author(s): LAMONT J, VANSTEENKISTE JF, JOOS G, WERKGROEP BRONCHUSCARCINOOM VAN HET FORUM VLAAMSE LONGARTSEN
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 7   Date: 2003   
Pages: 440-444
DOI: 10.2143/TVG.59.7.5001575

Abstract :
Bij meer dan de helft van de patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom (NKCLC) verkeert dit bij diagnose reeds in een gevorderd stadium (locoregionaal uitgebreid of buiten de thorax gemetastaseerd).
De toediening van chemotherapie aan deze patiënten is lang omstreden gebleven. Nu is er ruime consensus dat een op cisplatine gebaseerde chemotherapie de standaardbehandeling vormt voor patiënten met een gevorderd NKCLC en een goede performantiestatus. Door de resultaten bereikt met deze eerstelijnschemotherapie (met sommige nieuwere combinaties toch 30 tot 40% 1-jaarsoverleving) wordt de behandelend arts meer en meer geconfronteerd met klinische situaties waarin de vraag naar tweedelijnsbehandeling relevant wordt.
Tweedelijnschemotherapie kan vooral aangewezen zijn in geval van een goede performantiestatus, wanneer de patiënt geen kandidaat is voor een studieprotocol (in deze groep is een protocol nog steeds een goede optie), bij patiënten die goed hebben gereageerd op eerstelijnschemotherapie én een redelijk interval (>3 maanden) zonder tumorprogressie hebben vertoond. Het doel van deze tweedelijnsbehandeling is - zoals in de eerste lijn - vooral een betere symptoomcontrole en levenskwaliteit.
Na een illustratieve casus, die ook de beperkingen van de tweedelijnschemotherapie aantoont, worden de diverse nieuwere chemotherapeutica die een keuze kunnen zijn voor tweedelijnsbehandeling, kort overlopen.

Second-line chemotherapy for non-small cell lung cancer (NSCLC): a real option?
By the time a non-small cell lung cancer (NSCLC) is diagnosed, more than 50% of the patients have advanced disease (i.e. with locoregional or extrathoracic spread).
For a long time in these cases chemotherapy has been controversial. Nowadays, most experts agree that for patients with advanced NSCLC and a good performance status cisplatin-based chemotherapy is the standard treatment. Because of the results with first-line cisplatin-based duplet (with a possibility of 30 to 40% one-year survival with some newer platinum-based duplets), the treating physician is confronted more often with clinical situations where the issue of second line treatment becomes relevant.
Second line chemotherapy can be considered in patients with a good performance status, if a therapy in study protocol is not considered (still a good option in this group), if there was a good response to the first-line chemotherapy, and if the time period between the end of the first line treatment and disease progression is more than three months. As in the first-line the goal of this second-line chemotherapy is a better control of symptoms and an improved quality of life.
An illustrative case of this approach with its limitations as well as this approach, the different new agents available for the second-line treatment of NSCLC, are presented.

download article
54.198.246.164.