PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intestinale obstructie: heelkundige aspecten
Author(s): FILEZ L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 7   Date: 2003   
Pages: 466-471
DOI: 10.2143/TVG.59.7.5001580

Abstract :
In dit artikel wordt de aandacht toegespitst op obstructieve ileus veroorzaakt door postoperatieve adhesies of briden.
Vooreerst worden de incidentie en enkele financiële aspecten van het probleem geschetst.
Vervolgens komen de indicaties en de toegangsweg voor heelkundige behandeling aan bod, waarna de preventieve maatregelen uitgebreid besproken worden.
Preventie is mogelijk door chirurgisch-technische handelingen en door het gebruik van intraperitoneale barrières. Tot op heden is er geen plaats voor systemische therapie bij de preventie van postoperatieve adhesies.

Intestinal obstruction: surgical aspects
This article deals with obstructive ileus caused by postoperative adhesions.
First of all the incidence and the financial implications of this problem are outlined.
Secondly, the indications for surgery as well as the way for surgical access during surgery are mentioned. Finally, the prevention is discussed more extensively.
In the prevention of adhesion formation some surgical-technical aspects are very important, whereas the use of intraperitoneal barriers might be useful as well. Up to now, there is no place for a systemic therapy in the prevention of postoperative adhesions.

download article
54.198.246.164.