PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Postoperatieve intestinale obstructie
Author(s): D'HOORE A, FILEZ L, PENNINCKX F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 7   Date: 2003   
Pages: 472-476
DOI: 10.2143/TVG.59.7.5001581

Abstract :
Postoperatieve intestinale obstructie kan zich voordoen als paralytische ileus, mechanische ileus, of obstructie met tekens van peritonitis.
Postoperatieve paralytische ileus kan in zeer belangrijke mate voorkomen worden door een multimodale aanpak. Dit resulteert in een sneller herstel en een belangrijke inkorting van de hospitalisatieduur. Indien hij toch optreedt, bestaat de behandeling uit maagsonde met suctie, prokinetica en vochtcorrecties, elektrolyten en toediening van calorieën.
Als tekens van peritonitis optreden, dient heringegrepen te worden.
In geval van mechanische ileus dient na een korte poging tot decompressie door middel van gastro-intestinale intubatie en suctie (bv. twee dagen) heringegrepen te worden na de nodige onderzoeken in verband met een (mogelijk miskende) oorzaak.
Bij postoperatieve intestinale obstructie met tekens van peritonitis, inclusief strangulatie, dient onmiddellijk heringegrepen te worden tenzij het een beperkte peritonitis betreft veroorzaakt door een abces. In dit geval kan eventueel percutaan gedraineerd worden en kan de tijdelijk begeleidende mechanische ileus (plastronvorming) door middel van gastro-intestinale intubatie en antibioticatherapie opgevangen worden.

Postoperative ileus
Postoperative ileus may present as paralytic ileus, mechanical obstruction or obstruction with signs of peritonitis.
Postoperative paralytic ileus can largely be prevented by a multimodal approach, resulting in improved recovery and a significantly reduced length of hospital stay. Therapy consists of gastric intubation with suction, prokinetic drugs, fluid and electrolyte administration, and nutritional support.
A relaparotomy is indicated when signs of peritonitis occur and in case of mechanical ileus, when a short trial (e.g. two days) with gastrointestinal decompression and suction fails, after investigations necessary to identify an (eventually unrecognised) cause.
An emergency relaparotomy is to be performed when postoperative intestinal obstruction is accompanied by peritonitis signs, including strangulation. In case of limited peritonitis due to abscedation, a non-operative approach with percutaneous drainage, antibiotic therapy and gastrointestinal decompression is worth a trial.

download article
52.204.98.217.