PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Longcarcinoom: epidemiologie, vroegtijdige opsporing en preventie
Author(s): NACKAERTS KL
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 7   Date: 2003   
Pages: 477-485
DOI: 10.2143/TVG.59.7.5001582

Abstract :
Het longcarcinoom blijft een veelvoorkomende tumor, vooral bij mannen en steeds meer ook bij vrouwen. De totale sterfte als gevolg van longkanker lijkt in de ontwikkelde landen een plateau te hebben bereikt, doch in de ontwikkelingslanden neemt de longcarcinoomepidemie steeds grotere proporties aan. Hoewel roken goed gekend is als de belangrijkste risicofactor, neemt ook in de ontwikkelde landen het aantal rokers bij tieners en jongvolwassenen toch opnieuw toe.
Het vroegtijdig opsporen van het longcarcinoom met spiraal-CT kan er hopelijk toe leiden dat meer longcarcinomen ontdekt worden in een vroeger stadium, waarbij dan de kansen op een curatieve therapie zouden stijgen. Door de nieuwe radiologische en endoscopische technieken is het mogelijk om preneoplastische longletsels vroegtijdig vast te stellen.
Het nut van een eventuele chemopreventie voor het longcarcinoom heeft hierdoor en mede door de ontwikkeling van nieuwere medicaties, ontdekt op basis van
de recentste kennis over de biologie van longcarcinomen, zeker opnieuw aan belang gewonnen.

Lung carcinoma: epidemiology, early detection and prevention
Lung cancer is still the most frequent cancer in males and its incidence rates in females are further increasing. In developed countries, lung cancer mortality rates seem to reach a plateau in contrast to developing countries, where further increases in lung cancer mortality rates are awaited. Although tobacco smoking is accepted as the major risk factor for developing lung cancer, the smoking incidence rates in teenagers and young adults in developed countries are again increasing.
Earlier detection of lung cancer by the use of low-dose computer tomography could ideally lead to the detection of earlier stages of lung cancer, and therefore, result in a shift towards more curable disease stages. The detection of premalignant lesions in the bronchial mucosa is now also made possible by the use of new radiologic techniques and of fluorescent bronchoscopy.
Detecting premalignant lesions or early invasive lung carcinoma, together with the advent of newer medications, based on the increasing knowledge of lung cancer biology, has led to a renewed interest in the use of chemoprevention for lung cancer patients.

download article
3.84.139.101.