PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Richtlijnen voor het bereiden van kunstvoeding voor de zuigeling: een Belgische consensus. Standpunt van de "Voedingscel" van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde en de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde
Author(s): ALLIËT P, DELANGHE K, DEPRETTERE A, DE RONNE N, VAN CAILLIE B, VAN CAILLIE-BERTRAND M, VEEREMAN G, VAN DEN DRIESSCHE M, VANNOPPEN A, VAN WINCKEL M, VANDENPLAS Y, VERELLEN G, RIGO J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 19   Date: 2003   
Pages: 1125-1132
DOI: 10.2143/TVG.59.19.5001695

Abstract :
Poeder voor kunstvoeding voor zuigelingen is niet steriel en bevat kleine aantallen bacteriën.
Gebrek aan hygiëne bij de bereiding, fout transport en bewaren van klaargemaakte kunstvoeding zijn de voornaamste bronnen van besmetting. Nochtans is het aanbevelen van vloeibare, kant-en-klare, steriele zuigelingenvoeding geen optimale of logische keuze omdat niet alle voedingen in vloeibare vorm beschikbaar zijn en omdat de eerstekeuzevoeding - borstvoeding - evenmin steriel is.
Poedermelk en goed ingerichte melkkeukens zijn in grote pediatriediensten onmisbaar. Een passende financiering om de kwaliteitsnormen voor het inrichten van melkkeukens voor instellingen te halen moet dan ook voorzien worden. De financiering moet toelaten de mogelijkheden te verbeteren om moedermelk in optimale omstandigheden te bewaren, vermits moedermelk ongetwijfeld de beste voeding is voor elke zuigeling.

Guidelines for infant formula preparation: a Belgian consensus
Infant formula powder is not sterile, and contains small amounts of bacteria, especially, but not exclusively, Enterobacter sakasakii. This micro-organism might cause systemic infection, sometimes leading to death. Lack of hygiene during the preparation, transport or conservation of the infant feeding is the most likely determining factor for infections. Recommendations of a sterile liquid formula are however not the optimal choice, because not all formulae exist in liquid form: moreover, their nutritional value is hampered and the impact of sterile formula on the development of the immune system and on the gastrointestinal flora has been insufficiently documented. On the other hand, the recommendations to prepare "bottle by bottle" is not feasible for institutions as this means that the "milk kitchen" needs to be open during the night. Liquid formula seems an acceptable alternative, powder-based infant formula and "milk kitchens" are needed in units for neonates and infants. Paediatricians recommended that the guidelines for infant formula preparation, should be supplied with each tin or box of infant formula. The present guidelines have been approved by the Belgian Academy of Paediatricians.

download article
34.229.24.100.