PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Spontaan spinaal epiduraal hematoom. Zeldzame verwikkeling van orale antistollingsbehandeling met soms moeilijke technische diagnose
Author(s): GRULOIS V, BUDTS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 19   Date: 2003   
Pages: 1188-1192
DOI: 10.2143/TVG.59.19.5001704

Abstract :
Het spontaan spinaal epiduraal hematoom is een zeldzame maar ernstige verwikkeling van orale antistollingsbehandeling. Indien miskend en onbehandeld, kan het leiden tot een blijvende para- of tetraplegie.
De diagnose wordt klinisch vermoed bij elke patiënt met acute rugpijn, samengaand met een verlamming van de ledematen, het optreden van gevoelsstoornissen of incontinentie. De klinische diagnose wordt meestal bevestigd door middel van een kernspintomografisch onderzoek van de wervelzuil.
Een hoge graad van alertheid ("high index of suspicion"), een snelle diagnosestelling en een onmiddellijke behandeling zijn essentieel om belangrijke morbiditeit en mortaliteit te voorkomen. De behandeling omvat een onmiddellijke decompressieve laminectomie.
We beschrijven een patiënt met een spontaan spinaal epiduraal hematoom, behandeld met orale antistolling, bij wie de klinische presentatie typisch was, maar een pacemaker het diagnostisch proces bemoeilijkte.

Spontaneous spinal epidural haematoma: uncommon complication of oral anticoagulants with an occasionally difficult technical diagnosis
A spontaneous spinal epidural haematoma is an uncommon and severe complication of the use of oral anticoagulants. When the haematoma is missed or remains untreated, irreversible para- or quadriplegia may occur.
Clinically the diagnosis should be considered in each patient with acute backache in association with paralysis of the limbs, paresthesia and incontinence. The haematoma is usually confirmed and localized by magnetic resonance imaging of the spinal cord.
A high index of suspicion, a quick diagnosis and an urgent decompressive laminectomy are essential to reduce morbidity and mortality.
We describe the case of a patient treated with oral anticoagulants, who presented with a spontaneous epidural haematoma. Although the clinical diagnosis was typical, the presence of a pacemaker interfered with the diagnostic process.

download article
34.228.185.211.