PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voedselallergie door kruisreactiviteit
Author(s): KOCHUYT AM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 21   Date: 2003   
Pages: 1312-1319
DOI: 10.2143/TVG.59.21.5001721

Abstract :
Kruisreactiviteit tussen allergenen betekent dat IgE-antistoffen aangemaakt tegen één allergeen, ook binden met andere allergenen. De term "kruissensibilisatie" wordt gebruikt wanneer huidtests en/of in-vitrotests die specifieke IgE-antilichamen meten, zoals de RAST (radio-allergosorbent test) of het Pharmacia CAP-systeem, door kruisreagerend IgE positief zijn voor verschillende allergenen. Wanneer de kruissensibilisatie klinisch relevant is, spreekt men van "kruisallergie". Kruisreactiviteit kan veroorzaakt worden door eiwitten of koolhydraten. IgE-antistoffen tegen eiwitten kunnen klinisch relevant zijn. IgE-antistoffen tegen koolhydraatgroepen zijn klinisch niet relevant en leiden tot fout-positieve CAP- en RAST-resultaten.
Een primaire voedselallergie, veroorzaakt door sensibilisatie voor eiwitten in voedingsmiddelen, gaat vaak gepaard met kruisallergie voor fylogenetisch verwante voedingsmiddelen. Dit geldt meer voor dierlijke dan voor plantaardige voedingsmiddelen. Bij de secundaire voedselallergie, veroorzaakt door sensibilisatie voor eiwitten in inhalatieallergenen die ook in voedselallergenen voorkomen, komt kruissensibilisatie veel vaker voor dan kruisallergie. In bepaalde situaties kunnen dergelijke "irrelevante" kruisallergenen echter wel tot klinische reacties aanleiding geven. Sinds enkele jaren is er een duidelijke toename van de secundaire pollen-, latex- en huismijtgeassocieerde voedselallergieën. De diagnose steunt vooral op anamnese en priktests met verse voedingsmiddelen, soms aangevuld met RAST of CAP-tests. In geval van twijfel kunnen eliminatie- en eventueel provocatietests aangewend worden.

Food allergy caused by cross-reactivity
Cross-reactivity between allergens is caused by the presence in these substances of homologous structures that bind the same IgE molecules. The term "cross-sensitization" indicates that skin prick-tests and/or RAST or CAP tests are positive for different allergens due to the presence of cross-reactive IgE. When this cross-sensitization is clinically relevant the term "cross-allergy" is used.
Cross-reactive IgE can be directed to peptides or to carbohydrates. IgE to peptides may be clinically relevant, whereas IgE to carbohydrates is clinically not relevant and causes multiple false positive RAST or CAP-tests. A primary sensitization to peptides in foods often causes cross-allergy to phylogenetically related foods. This holds in particular for animal foods. As far as the secondary or inhalant allergen associated sensitizations to food allergens are concerned, cross-sensitization is far more frequent than cross-allergy. However, non-relevant cross-allergens in foods can provoke clinical reactions when an increased absorption rate, high allergen intake, postprandial exercise or simultaneous vasodilation does occur. Due to the increasing prevalence of inhalant allergies, there is a definite increase in the prevalence of these secondary pollen or latex or house dust mite associated sensitizations to food allergens.
For the diagnosis of cross-reactive food allergy the patient’s history and skin prick tests with fresh foods are of paramount importance. In some instances specific IgE-determinations are helpful. Elimination trials or provocation tests might be required in doubtful cases.

download article
54.198.246.164.