PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voedselallergie bij kinderen. Diagnose
Author(s): DE SWERT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 21   Date: 2003   
Pages: 1320-1323
DOI: 10.2143/TVG.59.21.5001722

Abstract :
Voor de diagnose van alle vormen van voedselallergie is een nauwkeurige anamnese een belangrijk hulpmiddel. Huidtests en de bepaling van specifieke IgE zijn nuttig bij de overgrote meerderheid van de patiënten.
In bepaalde subgroepen wordt de diagnose mede ondersteund door endoscopisch onderzoek met intestinale biopsie.
Diagnostische eliminatiediëten kunnen aangewezen zijn.
De hoeksteen van de diagnose van voedselallergie is nog steeds de provocatietest, doch dankzij een nauwkeuriger omschrijving van de voorspellende waarde van huidtests en RAST’s kan sedert enkele jaren de noodzaak tot provocatietest aanzienlijk ingeperkt worden.

Diagnosis of food allergy in children
The diagnostic approach of food allergy in children starts with a carefully taken medical history. Skin testing and determination of food-specific IgE are useful tools in most cases of IgE-mediated food allergy.
Endoscopy with intestinal biopsy may help the diagnostic approach, especially in children with gastrointestinal complaints or with failure to thrive.
Elimination diets may be necessary in some cases.
The food provocation test remains the gold standard in the diagnosis of food allergy, but thanks to a more accurate use of skin testing and quantification of specific IgE, the need for provocation can be significantly reduced.

download article
35.153.73.72.