PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe technieken voor in-vitrodiagnose van allergie
Author(s): EBO DG, BRIDTS CH, FRIJNS D, HAGENDORENS MM, SCHUERWEGH AJ, DE CLERCK LS, STEVENS WJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 22   Date: 2003   
Pages: 1371-1379
DOI: 10.2143/TVG.59.22.5001733

Abstract :
De laatste 5 jaar is in toenemende mate gebleken dat flowcytometrische analyse van in vitro geactiveerde basofielen een vrij performant en betrouwbaar instrument kan zijn om IgE-gemedieerde allergische reacties aan te tonen. Veelal geschiedde de basofielenstimulatie hierbij door natuurlijke allergeenextracten en werd de basofielenactivatie gemeten aan de hand van CD63. Sinds kort hebben ook andere basofielenactivatiemerkers en recombinante allergenen hun intrede gedaan.
De techniek werd reeds aangewend voor de diagnose van allergie voor pollen, huisstofmijt, voedsel, natuurlijke rubberlatex, Hymenoptera-giffen evenals voor geneesmiddelen. Bovendien is de techniek ook zinvol gebleken in de diagnose van niet-IgE-gemedieerde medicatieovergevoeligheid en bij het opsporen van autoantilichamen bij patiënten met chronisch idiopatisch urticaria.
Dit overzicht spitst zich toe op bepaalde specifieke elementen: 1) de principes van de flowcytometrische analyse van in vitro geactiveerde basofielen, 2) het fenomeen "niet-reactieven", 3) klinische toepassingen, en 4) aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling en evaluatie van de techniek.

Flow cytometry-assisted allergy diagnosis
The past 5 years an increasing number of studies have demonstrated that flow cytometric quantification of in vitro basophil activation can constitute a quite performant and reliable tool to measure IgE-dependent allergen-specific responses in allergic patients. So far, most assays have used CD63 as a basophil activation marker and native allergen extracts for stimulation. However, other basophil markers and recombinant allergens have recently been introduced.
The technique has been applied for the diagnosis of allergy to pollen, house dust mite, food, natural rubber latex, Hymenoptera venom and drugs. In addition, this technique has proven to be useful in non-IgE-mediated reactions such as hypersensitivity to drugs as well as detection of auto-antibodies in chronic urticaria.
This review focuses on some specific items: (1) principles of flow cytometric analysis of in vitro activated basophils, (2) the phenomenon "non-responders", (3) clinical applications and (4) recommendations for the further development and evaluation of the technique.

download article
35.153.73.72.