PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De lichamelijke klachten van kinderen op de lagere school: de uiting van ziekte?
Author(s): VANDERFAEILLIE J, VANDENPLAS Y, DE FEVER F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 22   Date: 2003   
Pages: 1394-1402
DOI: 10.2143/TVG.59.22.5001736

Abstract :
Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke ziekte komen veelvuldig voor. 10 tot 25 procent van de schoolgaande kinderen klaagt regelmatig over buikpijn, hoofdpijn of pijn in de ledematen. Lichamelijke klachten van schoolkinderen worden dikwijls begrepen als symptomen van ziekte. Ze kunnen echter eveneens de uiting zijn van een cognitief of affectief proces. Dit onderzoek wenst de lichamelijke klachten van lagereschoolkinderen in kaart te brengen en na te gaan of ze de uiting zijn van een ziekte.
Van Nederlandstalige lagereschoolkinderen werd de "Vragenlijst Lichamelijke Klachten – Kinderen" (VLK-K) samen met andere zelfrapportagevragenlijsten in klasverband afgenomen. De ouders werden bevraagd met de oudervorm van de VLK-K en de "Child Behavior Checklist". Er werden eveneens vragen gesteld over de ziektegeschiedenis van hun kind.
167 vragenlijsten van kinderen en ouders zijn bruikbaar voor analyse. 16% van de kinderen had hoofdpijn, 15% buikpijn en 11% rugpijn. Kinderen met klachten zijn niet méér afwezig op school of niet méér ziek dan kinderen zonder klachten. Het aantal klachten correleert daarentegen wel met depressieve klachten.
Lichamelijke klachten van schoolkinderen blijken veeleer de uiting te zijn van een zich psychiatrisch niet goed voelen dan dat zij duiden op een ziekte.

Physical symptoms in schoolchildren: the manifestation of a disease?
Physical symptoms are very common in children: 10 to 25% of schoolchildren regularly reports symptoms of abdominal discomfort, headaches or sore muscles. Physical symptoms are mostly understood as a sign of illness. But they can also be the expression of a cognitive or affective process. This study aims at mapping out physical symptoms in schoolchildren and wants to explore if they are symptoms of illness.
Children from 8 till 13 year filled in the physical complaints questionnaire (VLK-K) and the self-report questionnaires during school-time. Parents filled up a VLK-K parent from and a Child Behavior Checklist. Data regarding the case history and absence from school where gathered.
167 questionnaires are useful for analysis. 16% of the children reports headaches, 15% abdominal discomfort and 11% back pain. Children with physical symptoms are not more absent from school than children without complaints. Physical symptoms correlated on the other hand with symptoms of depression.
Physical symptoms seem to be more the expression of psychological discomfort rather than to constitute the manifestation of a disease.

download article
3.227.233.55.