PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Effectmeting van therapeutische interventies tijdens radiologisch slikonderzoek
Author(s): BOGAERT E, GOELEVEN A, DEJAEGER E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 22   Date: 2003   
Pages: 1410-1414
DOI: 10.2143/TVG.59.22.5001738

Abstract :
Bij patiënten met slikklachten kan het toepassen van bepaalde logopedische therapeutische technieken worden overwogen opdat de slikact veiliger en efficiënter zou verlopen.
In deze studie worden de resultaten beschreven van een effectmeting van twee logopedische interventies bij 30 neurologische patiënten met slikklachten. Via radiologisch onderzoek, m.n. videofluoroscopie, werden drie slikbewegingen kwalitatief geanalyseerd: 1) slikact zonder toepassing van een therapeutische techniek, 2) slikact met toepassing van hoofdflexie, 3) slikact met toepassing van de supraglottische slikbeweging ("supraglottic swallow"). De resultaten waren niet eenduidig, maar de interventies verhoogden nooit het aspiratierisico. De hoofdflexie bleek vooral effectief tijdens de faryngeale fase van het slikken, m.n. een eliminatie of aanzienlijke vermindering van de premature spilling, een eliminatie van de boluspenetratie en een evolutie van aspiratie van de bolus naar enkel penetratie. De "supraglottic swallow" bleek eveneens effectief tijdens de faryngeale fase van het slikken, m.n. een eliminatie van de boluspenetratie en een evolutie van aspiratie van de bolus naar enkel penetratie. Aanbevelingen voor de volledige neurologische populatie zijn niet mogelijk. Variabelen zoals de aard van de onderliggende medische aandoeningen van het slikprobleem, communicatie en cognitie kunnen mogelijk het therapeutisch effect mee beïnvloeden.
De meest optimale en meest efficiënte procedure is een individuele analyse van de slikpathofysiologie en het evalueren van het eventuele effect van de technieken met behulp van videofluoroscopisch onderzoek.

Evaluation of the effect of therapeutic interventions during
radiographic swallow evaluation

Several behavioural techniques can be used in the management of dysphagia.
This study describes the physiologic effects of 2 therapeutic interventions (head flexion and supraglottic swallow) in 30 dysphagic patients with a history of a neurological disorder.
The swallowing physiology of 3 consecutive swallows, i.e head in neutral position, head flexion and supraglottic swallow, was evaluated and analysed by means of videofluoroscopy.
Both head flexion and supraglottic swallow could improve the pharyngeal phase of swallowing, (i.e reduction of premature spilling, elimination or reduction of aspiration or penetration) but a consistent effect could not be proved. It is suggested that variables such as radiographic swallowing abnormality, underlying neurological disorder, mental condition and communicative skills determine the outcome.
Thus, application to all types of swallowing problems is impossible and may even have an adverse effect. Implementation of behavioural swallowing interventions should be based on an individual, radiological analysis of swallowing.

download article
35.153.73.72.