PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Schoolverloop bij 69 Vlaamse kinderen met spastische diplegie
Author(s): VERSTRAETE L, DE COCK P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 22   Date: 2003   
Pages: 1418-1422
DOI: 10.2143/TVG.59.22.5001740

Abstract :
86 Vlaamse kinderen met spastische diplegie, die in de afgelopen tien jaar in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Leuven werden gezien, werden aangeschreven en bevraagd in verband met het schoolverloop en de ernst van de diplegie.
We analyseerden 69 correct ingevulde vragenlijsten. Hieruit blijkt dat de meeste van deze kinderen gewoon onderwijs volgen: 80% van de kleuters start in het gewoon kleuteronderwijs, 60% van de leerlingen start in het gewone lager of middelbaar onderwijs. Naarmate de ernst van de diplegie toeneemt, zijn er relatief meer kinderen die buitengewoon onderwijs volgen. Toch zijn veel kinderen in staat gewoon onderwijs te blijven volgen ondanks een ernstige graad van diplegie. Uit de resultaten blijkt dat GON-begeleiding (begeleiding van kinderen met een handicap, die in het gewoon onderwijs zijn ingeschakeld, door een leerkracht of therapeut uit het buitengewoon onderwijs) in het kleuter- en lager onderwijs toeneemt in functie van de ernst van de aandoening en dat hierdoor kinderen met een ernstiger graad van diplegie toch het gewoon onderwijs kunnen blijven volgen.

School curriculum of 69 Flemish children with spastic diplegia
A questionnaire was sent to the parents of 86 Flemish children with spastic diplegia, followed in the Center for Developmental Diseases in Leuven from 1990 to 2000. The parents were asked to give a detailed description of the school curriculum of their child and interrogated about the degree of motor impairment. We analysed 69 correctly answered questionnaires.
Most children with spastic diplegia were integrated in normal education. 80% started in normal kindergarten, 60% in normal primary or secundary school. As the degree of motor impairment increases, the need for a special education raises as well. A considerable amount of children however, with a more severe handicap are able to stay in normal education with help of "GON-support": a special assistance for children integrated in mainstream education by a teacher or a therapist from a specialized school. This specific support was observed to augment with increasing motor impairment.

download article
34.228.185.211.