PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het atriumseptumdefect bij ouderen: sluiten of niet? Case report en literatuuroverzicht
Author(s): VAN RANSBEECK L, SMOLDERS W, BUDTS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 22   Date: 2003   
Pages: 1423-1429
DOI: 10.2143/TVG.59.22.5001741

Abstract :
Het atriumseptumdefect (ASD) is de meest voorkomende aangeboren hartafwijking die wordt vastgesteld op volwassen leeftijd. De symptomen, die dan tot de diagnose kunnen leiden, treden meestal op in het derde en het vierde levensdecennium. Vandaar dat op oudere leeftijd bij het optreden van voorkamerritmestoornissen of atypische hartklachten (kortademigheid, retrosternale drukking, enkeloedeem) een ASD moet opgenomen worden in de differentiaaldiagnose.
Niettegenstaande het geroutineerde gebruik van echocardiografie, bewijst deze casus van een 68-jarige dame dat ook nu nog de diagnose van een ASD kan gemist worden, zelfs wanneer reeds de eerste symptomen zijn opgetreden.
Eens de diagnose gesteld is, rijst de vraag of het defect al dan niet dient gesloten te worden. De actuele literatuurgegevens suggereren dat een sluiting gerechtvaardigd is bij ouderen, en in het bijzonder bij symptomatische patiënten. De keuze van welke sluitingstechniek (heelkundig of percutaan) moet worden toegepast, berust vooral op de grootte van het defect.

The atrial septal defect in elderly: to close or not?
The atrial septal defect (ASD) is the most common congenital heart defect diagnosed at older age. In adulthood, an ASD presents mostly with symptoms of dyspnoea or with the occurrence of arrhythmias. Sometimes it is detected unexpectedly while screening for another pathology. Symptoms, leading to the diagnosis, appear preferentially in the third or fourth decade of life. Therefore, the existence of an ASD must be part of the differential diagnosis in case of atrial arrhythmias or less specific cardiac symptoms in elderly (such as dyspnoea, malleolar oedema, chest pain). The general use of transthoracic and transoesophageal echocardiography has facilitated the diagnosis of an ASD.
This report describes the case of a 68-year-old female with a secundum type ASD, proving that its diagnosis still can be missed at the moment of the first symptoms. Once diagnosed, the question arises whether the defect has to be closed or not. Reports in the literature conclude that closing the ASD is justified at an older age, especially when patients are symptomatic. The decision for surgery or percutaneous closure depends on its characteristics, the diameter of the defect constituting the most important factor.

download article
54.242.193.41.