PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Standpunt ingenomen door de Reflectiegroep Biomedische Ethiek van het AZ-VUB met betrekking tot de toepassing van euthanasie
Author(s): DECONINCK P, LACOR P, REFLECTIEGROEP BIOMEDISCHE ETHIEK VAN HET AZ-VUB
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 214-218
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001798

Abstract :
In 2002 werd in België een wet over de euthanasie uitgevaardigd. Deze wet geeft aan op welke manier euthanasie op een legale wijze mogelijk is, maar verstrekt zeker geen antwoord op alle vragen over beslissingen rond het levenseinde. Deze zijn soms van een zo delicaat en complex karakter, dat het voor gezondheidswerkers vaak moeilijk blijft om met een verzoek tot euthanasie om te gaan zonder in conflict te komen met de vraag naar sereniteit, aanvaarding en autonomie van alle betrokken partijen.
De ethische en deontologische richtlijnen in verband met euthanasie die besproken worden in dit artikel, weerspiegelen de visie van de Reflectiegroep Biomedische Ethiek van het Academisch Ziekenhuis, VUB.

Viewpoint of the "Reflectiegroep Biomedische Ethiek van het AZ-VUB" concerning the performance of euthanasia
In 2002, a Belgian law on euthanasia was enacted. Although it defines the context in which euthanasia can be legally performed, it does not provide an answer to all questions surrounding end-of-life decisions. Given the delicateness and complexity of this matter, health care workers may still find it difficult to handle a request for euthanasia without coming into conflict with the aim at serenity, acceptance and autonomy of all parties involved.
The ethical and deontological guidelines concerning euthanasia which are discussed in this article, reflect the view of the "Reflectiegroep Biomedische Ethiek van het Academisch Ziekenhuis", Free University of Brussels.

download article
3.84.139.101.