PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medische beslissingen omtrent het levenseinde
Author(s): CRAS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 219-222
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001799

Abstract :
"Medische beslissingen omtrent het levenseinde" is een algemene term die slaat op beslissingen die een arts kan nemen met betrekking tot euthanasie, hulp bij zelfdoding, ongevraagde levensbeëindiging en het stopzetten of niet-opstarten van medisch zinloze behandelingen.
In de periode 1998-2002 werden door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen aan deze problematiek een reeks besprekingen gewijd, die geleid hebben tot het advies dat het onderwerp uitmaakt van dit artikel. De euthanasiewet voorziet dat de arts bijkomende voorwaarden kan opleggen en sommige van de voorstellen, hier geformuleerd door de Ethische Commissie, zouden onder deze noemer kunnen vallen.

End-of-life decisions
End-of-life decisions are decisions a medical practicioner can make concerning euthanasia, physician-assisted suicide, life-ending acts without explicit requests and the cessation of or the failure to start medically futile treatments. Recently, but prior to the publication of the euthanasia law in Belgium, the Ethical Committee of the University Hospital Antwerp has dedicated a number of discussions to this particular subject. The present text is the result of these discussions. According to the Belgian euthanasia law, the physician is entitled to take additional precautions and to fulfill prerequisites. Some of the discussed issues should later be implemented in the law.

download article
54.198.246.164.