PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De euthanasiewet in België en Nederland
Author(s): DELIENS L, VAN DER WAL G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 3   Date: 2004   
Pages: 223-231
DOI: 10.2143/TVG.60.3.5001800

Abstract :
In Nederland biedt de huidige meldingsprocedure de mogelijkheid aan de Toetsingscommissies om hun oordeel terug te koppelen naar de behandelend arts. In België is dit door de anonieme beoordelingsprocedure uitgesloten. Hierdoor krijgen rapporterende artsen via de toetsingsprocedure geen kans op casuïstiekbespreking en deskundigheidsbevordering. Voor Belgische artsen is het overigens nog zeer de vraag of en hoe de uitvoering van de wet zal worden ondersteund vanuit de beroepsgroep én vanuit de medische opleidingen.

The euthanasia laws in Belgium and the Netherlands
Recently, a law on euthanasia has been adopted in both the Netherlands and Belgium. In both countries euthanasia has been legalised under strict conditions and after confirmation with a notification procedure. Although both laws are similar, the Belgian law is more extensive on the requirements of prudent practice. On the other hand, in the Dutch society the norm setting on euthanasia has been more widely developed through jurisprudence. Nevertheless, we expect that the medical implementation of the new law and the notification procedure in Belgium will be more difficult than in the Netherlands.
In order to promote, safeguard and guarantee the quality of the euthanasia practice, the present euthanasia notification procedure in the Netherlands is supplemented with feedback to the physicians. The strictly anonymous procedure in the Belgian notification procedure prevents this possibility. Therefore, Belgian physicians will not be aided by the notification procedure to improve their knowledge and skills in euthanasia. In Belgium, it is still uncertain whether and how this law will be supported by the medical profession and by the medical schools.

download article
35.153.73.72.