PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Tien jaar registratie van medisch begeleide voortplanting (MBV) in België
Author(s): DE SUTTER P, LEJEUNE B, DHONT M, LEROY F, ENGLERT Y, VAN STEIRTEGHEM A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 13   Date: 2004   
Pages: 905-914
DOI: 10.2143/TVG.60.13.5001906

Abstract :
Sinds 1989 worden de Belgische MBV-activiteiten nationaal geregistreerd via BELRAP. In 1999 werd een "College van Geneesheren Reproductieve Geneeskunde" geïnstalleerd, dat de bevoegdheid kreeg toegewezen in te staan voor de kwaliteitscontrole en de registratie van MBV in ons land. In 2001 werd tot een on-lineregistratiesysteem van alle cyclussen opgestart en de gegevensbankstructuur onderging in de loop der jaren talrijke veranderingen.
Hoewel het aantal MBV-cyclussen in ons land de laatste tien jaar sterk is toegenomen, voornamelijk dankzij de introductie van nieuwe technieken zoals de intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) en de mogelijkheid ook koppels met azoöspermie te behandelen, bleef de zwangerschapskans per cyclus grotendeels onveranderd, nl. gemiddeld 18,8% doorgaande zwangerschap per gestarte cyclus.
De belangrijkste evolutie die zich in de geanalyseerde periode heeft afgespeeld, is de vermindering van het aantal teruggeplaatste embryo’s, eerst van drie naar twee, en recent naar één. Meerlingzwangerschappen zijn immers de belangrijkste verwikkeling van MBV. De Belgische centra zijn toonaangevend geweest in de daling van het aantal teruggeplaatste embryo’s om deze verwikkeling te vermijden.
In 2003 werd trouwens een belangrijke wet van kracht die enerzijds het aantal terug te plaatsen embryo’s vastlegt, in functie van de leeftijd van de vrouw en het rangnummer van de behandeling, en anderzijds de langverwachte terugbetaling van MBV in ons land regelt.

Ten years registration of assisted reproductive technology in Belgium
Since 1989, the data concerning medically assisted procreation (MAP) have been registered through the BELRAP association (Belgian Register for Assisted Procreation) in Belgium. In 1999, the national College of Physicians in Reproductive Medicine has been installed and has been given the mission to carry out the quality controls and the registration of MAP activities in our country. In 2001, a new system of registration of all treatment cycles was initiated, the basic structure of the corresponding data base having undergone a series of changes along the years.
Although the number of MAP trials considerably increased in our country, mainly due to the introduction of new techniques such as intracytoplasmic injection of sperm (ICSI), the success rate per trial remained almost unchanged, stabilizing around 18,8% of ongoing pregnancies per initiated cycle.
The main modification, which occurred during the analyzed period, has been the reduction of the number of embryos transferred at each trial, being first reduced from 3 to 2 to evolve more recently towards the replacement of only one embryo per trial. Multiple pregnancies are indeed the chief complication of MAP and in order to avoid it Belgian centers have been among the first to reduce drastically the number of transferred embryos.
In 2003, legal rules were enacted, fixing the number of replacable embryos in accordance to the patient’s age and to the rank of trial, while also solving the problem of the long-awaited reimbursement of MAP by our national social security system.

download article
3.227.254.12.