PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Trauma tijdens de zwangerschap
Author(s): WOLTHUIS AM, BROOS PLO, SPITZ B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 13   Date: 2004   
Pages: 927-933
DOI: 10.2143/TVG.60.13.5001908

Abstract :
Gedurende de laatste 60 jaar is trauma een zeer belangrijke oorzaak geworden van morbiditeit en mortaliteit bij zwangeren. Motorvoertuigongevallen komen het meest voor en zorgen voor de hoogste sterfte.
De specifieke anatomische en fysiologische veranderingen die optreden tijdens de zwangerschap vereisen een aangepaste opvang en zo nodig reanimatie, waarbij het stabiliseren van de hemodynamische toestand bij de moeder primeert. Eens dit bekomen, moeten moeder en foetus uitgebreid onderzocht worden.
Preventief verdient het correcte gebruik van de veiligheidsgordel de aandacht. Hierop moet gewezen worden tijdens het prenatale spreekuur.

Trauma in pregnancy
Over the last 60 years trauma has become the primary cause of morbidity and mortality in pregnancy. Motorvehicle accidents are the most important cause of abdominal trauma and provoke the highest mortality.
The typical anatomical and physiological changes occurring during pregnancy demand a specific resuscitation. First of all, the mother needs to be stabilised hemodynamically. Next, the mother and foetus need to be examined thoroughly.
Correct use of safety belts is part of prevention.

download article
54.163.213.149.