PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychiatrische aandoeningen en geweld
Author(s): NAUDTS KH, JORDAENS K, VAN DEN EYNDE F, ØVREEIDE L, AUDENAERT K, VAN HEERINGEN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 13   Date: 2004   
Pages: 934-940
DOI: 10.2143/TVG.60.13.5001909

Abstract :
Er is stevige evidentie uit meta-analyses en geboortecohorten voor een verband tussen psychiatrische aandoeningen en geweld. Vaak is er sprake van drug- en alcoholmisbruik. Meestal gaat het om persoonlijkheidsstoornissen, m.n. antisociale en borderlinepersoonlijkheidsstoornissen die impulsief en grensoverschrijdend gedrag in hun definitie dragen. De conceptualisatie van psychopathie aan de hand van de "Psychopathy Checklist-Revised" (PCL-R) biedt naast een manier om antisociale persoonlijkheidsstoornis te onderscheiden van psychopathie eveneens een goed risicovoorspellingsinstrument met betrekking tot het optreden van gewelddadig gedrag. De andere grote groep van vaak met geweld in verband gebrachte aandoeningen is deze van de schizofrenie (psychosen), waarbij vooral de algemene geneigdheid tot het stellen van handelingen door bepaalde wanen (of in mindere mate hallucinaties) en de emoties gepaard gaande met bepaalde wanen of hallucinaties dienen geëvalueerd te worden.
Affectieve stoornissen, milde en matige mentale achterstand en organiciteit worden eveneens, zij het in mindere mate, verbonden aan specifieke gewelddadige handelingen.
Stalking, als aparte entiteit, kent hoge cijfers wat betreft gewelddadige incidenten en er is desgevallend vaak sprake van psychiatrische aandoeningen.
De triade "mogelijke dader, mogelijk(e) slachtoffer(s) en omstandigheden" is cruciaal in de evaluatie van potentieel geweld.

Mental disorders and violence
A consistent relationship between mental disorders and violence has been found repeatedly in forensic psychiatric literature. This article aims at raising awareness of this issue by describing relevant mental disorders and their relationship with specific violent acts.
Alcohol and drug abuse are often underestimated as very influential factors in the occurrence of violence.
With regard to schizophrenia and psychoses, it has to be said that particularly, non-delusional suspiciousness and the presence of other emotions associated with delusions (and to a lesser extent hallucinations), as for instance anger and anxiety, and the general propensity to act on delusions (and again to a lesser extent on hallucinations) have demonstrated a significant association with a tendency to commit violent acts. There is also a relationship between command hallucinations to commit violence and actual violence.
Antisocial and Borderline Personality Disorder are, by definition, often associated with violent acting out. A distinction has to be made between Antisocial Personality Disorder and Psychopathy (the latter as measured by the Psychopathy Checklist-Revised).
Affective disorders, mild and moderate Mental Retardation and Organic Brain Disorder are other mental disorders, which are less commonly, but yet weakly, associated with violence.
Stalking is a separate topic deserving special attention because of it high rates of violence.
In general, violence needs to be interpreted as a dynamic interplay between perpetrator, victim and circumstances. The importance of a good therapeutic relationship and alliance cannot be overvalued.

download article
54.198.246.164.