PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Microsatellietinstabiliteit bij het colorectale carcinoom: een overzicht
Author(s): VERSTAPPEN G, BAAY M, PELCKMANS P, VAN MARCK EA, LARDON F, VERMORKEN JB
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 13   Date: 2004   
Pages: 972-982
DOI: 10.2143/TVG.60.13.5001916

Abstract :
De carcinogenese van een colontumor is een meerstappenproces, waarbij een accumulatie van mutaties plaatsvindt. Een deel van de colorectale carcinomen heeft een defect "DNA mismatch repair"-mechanisme, waardoor mutaties in een hoger tempo worden opgestapeld in het genoom. Cellen met een defect mismatch-repairmechanisme vertonen een hypermutabele status, een toestand waarbij variatie optreedt in de lengte van DNA-microsatellieten (mono- en dinucleotide repeatsequenties). Dit fenomeen wordt microsatellietinstabiliteit (MSI) genoemd.
In geval van het syndroom van hereditaire non-polyposis-colorectale kanker, waar een kiemcelmutatie in een van de mismatch-repairgenen aan de basis ligt, heeft opsporing van MSI op zowel tumorweefsel als omliggend normaal weefsel zijn belang getoond als initieel screeningsonderzoek.
MSI-detectie is mogelijk ook van belang bij de bepaling van de tumorprognose, evenals bij de behandeling van sporadische colorectale carcinomen: carcinomen met een hoog MSI-gehalte zijn mogelijk geassocieerd met een minder agressief fenotype en een gunstigere stadiumspecifieke prognose.
De graad van instabiliteit lijkt bovendien een belangrijke determinant van de respons op chemotherapie. MSI-typering van colorectale carcinomen kan wellicht bijdragen tot het onderscheiden van patiënten met een laag en een hoog risico op herval van de ziekte en opent bijgevolg mogelijk perspectieven voor het bieden van een adjuvante behandeling op maat.
Verdere goed doordachte klinische studies zullen moeten uitwijzen of en in welke subpopulaties MSI-bepaling waardevol is.

Microsatellite instability in colorectal cancer: a review
Carcinogenesis of a colon tumour is a multistep process involving the accumulation of multiple mutations. A subset of colorectal carcinomas has a defective DNA mismatch repair mechanism, resulting in a hypermutable status. Besides an increase in the spontaneous mutation rate, the inability to repair DNA mismatches results in a cell to cell variability in the length of DNA microsatellites (mono- and dinucleotide repeat sequences). This phenomenon is called microsatellite instability (MSI).
In the case of hereditary nonpolyposis colorectal cancer, where a germline mutation in one of the mismatch repair genes is present, detection of MSI on tumour tissue as well as on adjacent normal tissue, has proven its importance as a primary screening methodology.
Detection of MSI is possibly of importance in the assessment of tumour prognosis as well as in the treatment of sporadic colorectal carcinomas: high level MSI colorectal carcinomas seem to be associated with a less aggressive phenotype as well as a more favourable stage-specific prognosis.
Furthermore, the level of instability at microsatellite sequences seems an important determinant of response to chemotherapy. Typing MSI may be helpful in the distinction between patients at low or high risk of relapse and may, therefore, facilitate tailor-made, personalised treatment of colorectal carcinoma patients.
Further studies are needed to decide whether MSI detection can be of additional value and which patient groups would benefit most.

download article
34.228.185.211.