PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Overgevoeligheidsreactie tijdens algemene narcose: differentiaaldiagnostische aanpak
Author(s): EBO DG
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 16   Date: 2004   
Pages: 1106-1115
DOI: 10.2143/TVG.60.16.5001937

Abstract :
Het voorkomen van levensbedreigende overgevoeligheidsreacties tijdens algemene narcose wordt geraamd op 1/1.000 tot 1/25.000 ingrepen met een mortaliteit van 3 tot 4%. Ongeveer 65% van deze reacties wordt veroorzaakt door spierrelaxantia. Daarnaast wordt een aanzienlijk aantal reacties uitgelokt door natuurlijke rubber/latex en in mindere mate ook door antibiotica, plasma-expanders, lokale anesthetica, ontsmettingsmiddelen, kleurstoffen en contraststoffen. De kliniek laat niet toe om een IgE-gemedieerde anafylaxie te onderscheiden van een anafylactoïde reactie ten gevolge van directe niet-specifieke vrijstelling van mediatoren. De correcte en succesvolle aanpak van deze patiënten vereist naast de behandeling van het acute gebeuren het vermijden van een volgende toediening van het verantwoordelijke product. De juiste identificatie van de boosdoener en van eventueel kruisreactieve structuren is essentieel en gebeurt aan de hand van een grondig nazicht van het anesthesieverslag aangepaste in-vitro- en in-vivodiagnostiek. Huidtests vormen vandaag het "standaardonderzoek", of beter de "referentietest", voor de diagnose van overgevoeligheidsreacties voor spierrelaxantia. Door hun goede negatief-voorspellende waarde, dragen huidtests bovendien bij tot de correcte keuze van een veilig alternatief. De diagnose van een allergie voor natuurlijke latex wordt bevestigd door een specifiek IgE en een priktest voor latex. Voor andere producten is de diagnostiek moeilijker, maar nieuwe tests zoals flowcytometrische analyse van in vitro geactiveerde basofielen kunnen behulpzaam zijn.

Allergic reactions occurring during anaesthesia: diagnostic approach
Anaphylactic and anaphylactoid reactions to anaesthetic and associated agents used during the perioperative period have been increasingly reported during the last 3 decades. The frequency of life-threatening hypersensitivity reactions occurring during anaesthesia has been estimated to vary between 1/1.000 and 1/25.0000 procedures, with muscle relaxants being involved in almost two thirds of the cases. The mortality from these reactions ranges from 3 to 6%. Nowadays, natural rubber latex also accounts for a significant number of perioperative anaphylaxis, particularly in children. However, other compounds such as antibiotics, plasma expanders, local anaesthetics, antiseptics, dyes and contrast media may also be involved. Clinical manifestations do not allow to differentiate between IgE-mediated anaphylaxis and anaphylactoid reactions resulting from non-specific mediator release. In addition, pharmacological adverse effects in which the immune system is not implicated can occur and mimic hypersensitivity reactions. Successful management of these patients requires a multidisciplinary approach and includes prompt recognition and stabilisation of the acute event by the attending anaesthetist as well as a determination of the responsible agent(s) with avoidance of subsequent administration of incriminated compound(s). The latter is based upon correct identification of the responsible drug and potentially cross-reactive compounds by the allergist and requires a detailed review of the anaesthetic report as well as appropriate in-vitro and in-vivo allergy tests. At present, the overall performance of skin tests makes them the "gold standard" for diagnosis of muscle relaxant-induced perioperative hypersensitivity reactions. In addition, given their good negative predictive value, skin tests have been proven to be a useful tool to tailor the appropriate therapeutic alternative. For other compounds diagnosis is more difficult but newer techniques such as analysis of in-vitro activated basophils can be helpful.

download article
34.229.24.100.