PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Atriale flutter verwikkeld door een cerebrovasculair accident zonder structurele hartafwijking
Author(s): NIEUDORP M, TAVERNIER R, JORDAENS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 16   Date: 2004   
Pages: 1172-1175
DOI: 10.2143/TVG.60.16.5001947

Abstract :
Bij een 35-jarige man met een voorgeschiedenis van een meer dan 10 jaar persisterende atriale flutter, trad een cerebrovasculair accident (CVA) op en wel enkele maanden na het spontaan herstel van het sinusritme. Na katheterablatie wegens recidiefflutter heeft hij nu meer dan 8 jaar een sinusritme. Dit illustreert dat atriale flutter en de conversie hiervan als emboligeen moeten worden beschouwd, zelfs bij overigens normale harten. Katheterablatie kan de ziekte gunstig beïnvloeden voor wat betreft de functie. Voorzichtigheid voor wat betreft het trombo-embolisch risico blijft geboden.

Atrial flutter complicated by a cerebrovascular accident in absence of structural heart disease
A thirty five year old healthy man suffered a cerebrovascular accident, that occured within a few months after an atrial flutter that existed already for ten years and conversed spontaneously to a sinus rhythm. After the catheter ablation for recurrent atrial flutter, sinus rhythm has been restored for more than 8 years now.
This illustrates that pure atrial flutter and its conversion carry a risk for thromboembolism even in "normal" hearts (with no structural disease). Catheter ablation can affect this disease in a positive way. In patients with atrial flutter precaution with respect to thromboembolism is justified.

download article
54.81.220.239.