PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Overactieve blaas
Author(s): WYNDAELE JJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 17   Date: 2004   
Pages: 1193-1197
DOI: 10.2143/TVG.60.17.5001952

Abstract :
"Overactieve blaas" is een medische toestand gekenmerkt door symptomen van een afwijkende blaasvulling zonder lokale pathologie of gekende metabole oorzaken. Ze kan een belangrijke negatieve weerslag uitoefenen op de levenskwaliteit. De meest voorkomende symptomen zijn pollakisurie, urgentie en urgentie-incontinentie.
Mogelijke neurologische, musculaire en metabole oorzaken werden voorgesteld, maar in vele gevallen blijft de echte oorzaak duister.
De diagnose wordt gesteld na een gedetailleerde anamnese, klinisch onderzoek met inbegrip van een neurologische evaluatie, en urineonderzoek.
Urodynamische tests zijn aangewezen als neuropathie wordt vermoed, als een tentatieve behandeling geen succes kende of bij twijfel over de diagnose.
De behandeling zal vooral conservatief zijn met raad, training, kinesitherapie en medicatie. Voor refractaire gevallen kunnen neuronmodulatie, denervatietechnieken en chirurgische blaasvergroting aangewezen zijn.

Overactive bladder
The overactive bladder causes frequency, urgency and/or urge incontinence. The impact on quality of life can be substantial. Possible neurological, muscular and metabolic causes have been proposed but in many cases the exact cause remains unclear.
The diagnosis is made by detailed history, clinical examination, neurological evaluation and urine analysis.
Urodynamic tests are indicated when doubt exists about the exact functional status, when neuropathy is suspected or a treatment remains unsuccessful.
The overactive bladder can be treated conservatively by behaviour therapy, training, physiotherapy and drugs.
Refractory cases can be treated with neuromodulation, denervation techniques and surgical bladder augmentation.

download article
54.81.220.239.