PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Overmatige inname van vitamine A als risicofactor voor botbreuken op oudere leeftijd
Author(s): BOONEN S, JOOSTEN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 17   Date: 2004   
Pages: 1198-1204
DOI: 10.2143/TVG.60.17.5001953

Abstract :
Vitamine-D-tekort komt vaak voor op oudere leeftijd en draagt in belangrijke mate bij tot een gestoorde calciumbalans en een toename van het heupfractuurrisico. Gecombineerde calcium- en vitamine-D-substitutie is veilig en efficiënt en zou bij ouderen eerder de regel dan de uitzondering moeten zijn. Een tekort aan vitamine A is anderzijds eerder uitzonderlijk.
Hoge dosissen vitamine A stimuleren bovendien de botafbraak en blokkeren de opbouw van nieuw botweefsel. Zij kunnen zo bijdragen tot het ontstaan van botbreuken. De wetenschappelijke bewijzen hiervoor worden inderdaad steeds sterker. Daarmee neemt ook de roep toe om de maximale dagelijkse vitamine-A-inname te verlagen. De associatie tussen een overmatige inname van vitamine A en een verhoogd risico van botbreuken vestigt er – wellicht niet onnodig – de aandacht op dat vitaminen essentiële en krachtige voedingsstoffen zijn die zowel gunstige effecten als bijwerkingen kunnen hebben. Het gevaar voor vitaminetekorten is op oudere leeftijd niet denkbeeldig, maar vormt geen vrijgeleide voor het ongecontroleerd toedienen van allerhande supplementen.

Excessive intake of vitamin A as a risk factor for fracture occurrence in old age
In vitamin D deficient states, vitamin D substitution has not only been shown to increase the serum levels of vitamin D and to reduce the levels of parathyroid hormone, but, when combined with calcium supplements, also to reduce the risk of nonvertebral fractures including hip fracture. The need to maintain calcium balance within the normal range in elderly may require the administration of combined calcium and vitamin D supplements in many older individuals. Long-term intake of a diet high in vitamin A (and, more specific, retinol), on the other hand, may promote the development of osteoporotic hip fractures in the elderly. These findings should remind us that vitamins are potent, essential nutrients exerting effects which can precipitate harm as well as provide benefit. They also provide evidence that the amounts of retinol in fortified foods and vitamin supplements may need to be reassessed.

download article
3.84.139.101.