PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Neonatale screening voor mucoviscidose
Author(s): VANDE VELDE S, SCHILLEMANS A, VAN BIERVLIET S, ROBBERECHT E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 17   Date: 2004   
Pages: 1217-1224
DOI: 10.2143/TVG.60.17.5001955

Abstract :
In dit artikel wordt de kosten-batenbalans bekeken van neonatale screening voor mucoviscidose. De diagnose "mucoviscidose" wordt grotendeels gesteld bij het optreden van symptomen, wat meestal laattijdig gebeurt. De klinische symptomen bestaan aan de ene kant uit malnutritie en groeiachterstand en aan de andere kant uit respiratoire problemen met herhaalde infecties. Neonatale screening en vroege behandeling zouden deze problemen kunnen voorkomen. Op dit moment is de detectiemethode met de hoogste sensitiviteit en specificiteit de IRT/DNA-analyse, uitgevoerd op de hielprik.
De belangrijkste significante voordelen bestaan uit preventie van malnutritie, voorkomen van respiratoire achteruitgang en verminderen van de ziekenhuisopnamen. De kostprijs is vooral afhankelijk van de gebruikte methode.
We kunnen besluiten dat neonatale screening kosteneffectief is. De nutritionele voordelen zijn sterk overtuigend en de cijfers van de Nederlandse kosten-batenanalyse hellen over in het voordeel van de baten.

Neonatal screening for cystic fibrosis
The cost-effectiveness of neonatal screening for cystic fibrosis (CF) is considered in this article.
The majority of patients with CF are diagnosed because of clinical problems. These are on the one hand malnutrition, failure-to-thrive and irreversible growth retardation and on the other airway obstruction and recurrent infections. The diagnostic delay and the prevention of clinical symptoms can be managed by neonatal screening and an early treatment. At this moment the screening method with the highest sensitivity and specificity at the lowest cost is the two tier IRT/DNA analysis on a blood spot.
The most significant benefits of CF neonatal screening are prevention of malnutrition, prevention or alleviation of chronic lung disease and decrease of hospitalisation.
The cost mostly depends on the method used for detection. Despite the extra cost for current neonatal screening the overall cost hardly changes.
In conclusion, neonatal screening is cost-effective: the arguments for nutritional advantages are compelling and the cost-benefit analysis is in favourable judging from figures in the Netherlands.

download article
3.227.233.55.