PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Folia en gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium: opinie lezers en leesgedrag bemoedigen en verrassen
Author(s): LAEKEMAN G, BILLIET J, BOUFFIOUX ML, BOGAERT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 18   Date: 2004   
Pages: 1289-1297
DOI: 10.2143/TVG.60.18.5001981

Abstract :
Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) verspreidt actuele farmacotherapeutische informatie voor artsen, tandartsen en apothekers. In een enquête werd naar het leesgedrag van een representatief staal gebruikers gepeild met als bedoeling mogelijke optimalisatie van de middelen waarmee en de wijze waarop informatie over geneesmiddelen wordt verstrekt.
De belangstelling voor de Folia Pharmacotherapeutica en het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is meer dan bevredigend. De farmacotherapeutische fiches worden minder vaak gebruikt. Raadplegen van de website blijkt eerder een toevallig gebeuren te zijn.
De vormelijke aspecten stellen geen majeure problemen bij de lezers. Enkele aanpassingen kunnen in de toekomst uitgeprobeerd worden.
De lezers hebben een groot vertrouwen in de aangeboden publicaties. Ze zien deze vooral als een bron voor verrijking of opfrissing van kennis. Het voorschrijfgedrag wordt niet overwegend bepaald door de publicaties van het BCFI.
In de toekomst zal overwogen worden in hoeverre geschreven en elektronische bronnen complementair kunnen werken. Een ander thema is het gebruik van de BCFI-publicaties in zelfgestuurd leren en medische besluitvorming.

Publications of the Belgian Centre for Pharmacotherapeutic Information:Encouraging and surprising opinion of readers
The publications of the Belgian Centre for Pharmacotherapeutic Information (BCPI) aim to provide actual pharmacotherapeutic information for doctors, dentists and pharmacists. An inquiry among a representative sample of readers was set up in order to reveal possibilities for optimisation of the tools used.
The frequency of reading and consulting was satisfying, at least for the Folia Pharmacotherapeutica and for the National Formulary. Information cards of newly registered drugs were less frequently consulted. The website is only known by a minority.
Readers do generally not have major objections as to the formal aspects of the publications by the BCPI. A few adaptations could be taken into consideration.
The publications of the BCPI are considered as disseminating reliable information. This information is mainly used to recall or to enrich knowledge. Prescription or delivery behaviour is however not strongly influenced by the information provided.
In the near future complementarity between electronic and written media will be considered. Using the sources of the BCPI in continuing education and medical decision making is another important item.

download article
34.228.185.211.