PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chemotherapie bij oudere patiënten met borstkanker
Author(s): WILDIERS H, PARIDAENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 18   Date: 2004   
Pages: 1343-1350
DOI: 10.2143/TVG.60.18.5001989

Abstract :
Borstkanker bij oudere patiënten (70+) is een belangrijk gezondheidsprobleem dat in de toekomst alleen maar zal toenemen. Gerichte lokale therapie en hormoontherapie zijn de belangrijkste therapieën, doch soms kan er ook indicatie zijn voor chemotherapie in deze patiëntengroep. Een aangepaste klinische beoordeling ("comprehensive geriatric assessment") is primordiaal voor het kunnen inschatten van de voor- (levenskwaliteit en eventueel levensduur) en de nadelen (toxiciteit) van chemotherapie. Mits rekening te houden met de fysiologische veranderingen inherent aan het verouderingsproces, en de hierdoor veranderde farmacokinetische en -dynamische eigenschappen van antikankermiddelen bij bejaarden, is het perfect mogelijk om chemotherapie veilig toe te dienen aan een groot deel van de oudere patiënten met borstkanker en dit met dezelfde voordelen als bij jongere patiënten.
Over het gebruik in de adjuvante setting zijn er momenteel nog zeer weinig gegevens bij ouderen beschikbaar, en is het wachten op de resultaten van recentelijk opgestarte grootschalige studies.
Bij gemetastaseerde ziekte worden vooral nieuwere schema's gebruikt, zoals wekelijks taxanen, capecitabine p.o., of vinorelbine. Deze schema's worden door ouderen meestal erg goed verdragen, met een reële kans op subjectief beterschap.
Er moet afgestapt worden van de defaitistische mening van vele patiënten en artsen, dat chemotherapie bij ouderen enkel bijwerkingen en geen voordelen biedt.

Chemotherapy in elderly breast cancer patients
Breast cancer in elderly patients (70+) is a major health problem which will only increase in the future. Besides adequate local treatment and hormone therapy, chemotherapy may be indicated in this patient group. A comprehensive geriatric assessment is indispensable for an adequate judgement of the advantages (improved quality of life and life expectancy) and disadvantages (toxicity) of chemotherapy. Taking into account the aging related physiological changes, leading to altered pharmacokinetic and -dynamic properties of anticancer drugs, it is perfectly feasible to safely administer chemotherapy to a large part of the elderly breast cancer population, with the same advantages as for the younger patients.
In adjuvant setting, only sparse data on the benefit of chemotherapy are available; we are awaiting the results of large ongoing trials.
In metastatic setting, newer regimens like weekly taxanes, capecitabin, or vinorelbin, are used with limited toxicity and a good chance of subjective benefit and tumor response.
The defeatist attitude towards chemotherapy in elderly patients, present in a large part of patients and even doctors, should be abandoned.

download article
34.228.185.211.