PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vaccins: veiligheid van niet-actieve bestanddelen
Author(s): POLLET W, CAMPENS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 20   Date: 2004   
Pages: 1462-1467
DOI: 10.2143/TVG.60.20.5002006

Abstract :
Om de veiligheid van vaccinatiecampagnes te verzekeren, dienen de kwaliteit en de veiligheid van alle verschillende bestanddelen van een vaccin continu gemonitord te worden. Naast de actieve bestanddelen bepalen niet-actieve bestanddelen, zoals adjuvantia (bv. aluminium) en antiseptica (bv. thiomersal), de veiligheid en immunogeniciteit van een vaccin.
Aluminium wordt reeds lange tijd toegevoegd om de immunogeniciteit van vaccins te verhogen. Het gebruik van aluminium in vaccins, werd in de jaren negentig als hypothetische etiologie van een nieuw ziektebeeld naar voren geschoven: "macrophagic myofasciitis". Het verband werd uiteindelijk niet aangetoond.
Thiomersal is een kwikhoudend antiseptisch middel, dat sinds 1930 op veilige wijze in verschillende vaccins gebruikt wordt. Eind jaren negentig kwam thiomersal in de Verenigde Staten echter onder vuur te liggen. De vraag werd gesteld of het gebruik van dit kwikderivaat in vaccins, het ontstaan van neurologische stoornissen bij jonge kinderen in de hand kon werken. Tot op heden kon geen enkel verband aangetoond worden. Het ‘uiterste voorzichtigheidsprincipe’ in acht nemend en om het vertrouwen in vaccinatie niet te ondermijnen, werd echter besloten de productiemethoden aan te passen en aldus thiomersal progressief uit vaccins te verwijderen.

Vaccines:safety of non-active substances
It is important to monitor continuously the safety of all different substances of vaccines, in order to ensure the safety of vaccination campaigns. Non-active substances, such as adjuvants and antiseptics, are ultimately together with the antigens responsible for the safety and the immunogenicity of vaccines.
For decades aluminium has been used to increase the immunogenicity of vaccines. In the nineties however, it has been surmized that the use of aluminum in vaccines could play an etiological role in a newly discovered myopathy: macrofagic myofasciitis. However, no connection between the use of aluminium in vaccines and neurological disorders has been proven.
Thiomersal is a mercury containing antiseptic, which has been safely used in vaccines since 1930. In 1999, the use of thiomersal in vaccines has been suggested to be responsible for certain neurological developmental disorders in small children. At this moment no link, what so ever, has been demonstrated.
Still and following the principle of "extreme caution" in order to support the safety of vaccination, it has been decided to adapt the production methods and to remove progressively thiomersal from vaccines.

download article
3.227.233.55.