PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De nieuwste richtlijnen voor de aanpak van hypertensie volgens de Europese verenigingen voor hypertensie en cardiologie
Author(s): FAGARD RH, LINS R, VAN BORTEL L, VAN DER NIEPEN P, BELGISCH HYPERTENSIE COMITÉ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 20   Date: 2004   
Pages: 1501-1511
DOI: 10.2143/TVG.60.20.5002011

Abstract :
Voor de aanpak van arteriële hypertensie werden de laatste jaren de richtlijnen gevolgd die uitgewerkt werden door het Guidelines Subcommittee van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Vereniging voor Hypertensie. Onlangs werden deze richtlijnen aangepast door de Europese Verenigingen voor Hypertensie en Cardiologie. De kern van het document bestaat uit de classificatie van hypertensie, de evaluatie en de risicostratificatie van de patiënt en de daaraan gekoppelde richtlijnen voor aanpak, niet-farmacologische maatregelen en antihypertensieve behandeling, naast basisinformatie aangaande epidemiologie, risicofactoren, verwikkelingen van hypertensie en de resultaten van grootschalig interventieonderzoek op het gebied van morbiditeit en mortaliteit.
In deze bijdrage zullen vooral de aspecten worden behandeld die van praktisch belang zijn voor de arts.

The newest guidelines for the managementof hypertension according to the European Societies of Hypertension and Cardiology
The last years the Belgian Hypertension Committee has supported the guidelines for the management of hypertension proposed by the Guidelines Subcommittee of the World Health Organisation (WHO) and the International Society of Hypertension (ISH). More recently, these guidelines have been adapted by the European Societies of Hypertension and Cardiology. The core of the latter document consists of the classification of hypertension according to blood pressure, the evaluation and global risk stratification of the individual patient, and the guidelines for management, non-pharmacological measures and antihypertensive drug treatment. This document also includes information on epidemiology, risk factors, complications of hypertension and the results from large intervention trials with regard to morbidity and mortality.
The present manuscript will mainly cover those aspects which are of practical importance for the physician.

download article
3.90.207.89.