PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Multimodaal postoperatief pijnbeleid bij kinderen
Author(s): REYNTJENS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 21   Date: 2004   
Pages: 1542-1547
DOI: 10.2143/TVG.60.21.5002017

Abstract :
Postoperatief pijnbeleid bij neonati en kinderen werd in het recente verleden vaak ondergewaardeerd.
Om pijn doeltreffend te behandelen zijn aangepaste score-instrumenten nodig, net zoals deze gebruikt worden voor het opvolgen van vitale parameters. De subjectieve belevingscomponent van pijn maakt de evaluatie ervan bij kinderen vaak moeilijk.
Postoperatieve pijnbehandeling vergt een multimodale (medicamenteuze en niet-medicamenteuze) en multidisciplinaire (medici en paramedici) aanpak. Vanuit zijn betrokkenheid in de perioperatieve geneeskunde kan de anesthesist samen met het (Acuut) Pijnteam van het ziekenhuis hierin een belangrijke taak vervullen.

Multimodal Pediatric Postoperative Pain Management
In the near past, postoperative pain appeared to be often un- and undertreated, especially in neonates and infants.
Adequate tools are needed to score pain, such as used to score vital parameters.
The subjective component of pain illustrates the difficulty of scoring pain in neonates and preverbal infants.
Postoperative pain management requires a multimodal (pharmacological and non-pharmacological) and multidisciplinary (medical and paramedical) approach. Due to his medical involvement in perioperative medicine, the anesthesiologist, together with the hospitals’ Acute Painmanagement Team, can play a major role in this setting.

download article
100.25.214.89.