PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De zieke long bij de zwangere
Author(s): MALLET M, DUPONT LJ, THOMEER MJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 23   Date: 2004   
Pages: 1681-1690
DOI: 10.2143/TVG.60.23.5002044

Abstract :
Respiratoire aandoeningen tijdens de zwangerschap komen vaak voor. Zwangere vrouwen kunnen lijden aan een onderliggende chronische longaandoening, zoals astma en mucoviscidose, of getroffen worden door allerhande respiratoire infecties. Ze lopen tevens een verhoogd risico van trombo-embolische aandoeningen en van hartfalen.
Bij de behandeling dient zowel met de zwangere vrouw als met het ongeboren kind rekening gehouden te worden. In de meeste gevallen kunnen de standaardrichtlijnen over de behandeling van longaandoeningen gevolgd worden, doch hierop bestaan enkele belangrijke uitzonderingen. Bepaalde antibiotica, zoals sulfonamiden, chinolonen en tetracyclinen, worden best vermeden, evenals het tuberculostaticum pyrazinamide. Ook vitamine-K-antagonisten mogen niet gebruikt worden bij longembolie tijdens zwangerschap.
Daarom is een specifieke aanpak van de zwangere patiënte met voldoende nadruk op de veiligheid van de ingestelde therapie aangewezen.

Respiratory diseases and pregnancy
Respiratory problems are common in pregnancy. Some pregnant women will have pre-existing chronic lung disease such as asthma and cystic fibrosis. Pregnant women are prone to a variety of respiratory infections, they have a markedly increased risk of thrombo-embolic diseases and develop heart failure more frequently than non pregnant women of comparable age.
During treatment, the well-being and safety of both mother and unborn child have to be considered. Although in the majority of cases the treatment of respiratory diseases in pregnancy may follow standard guidelines, some important exceptions do exist. Some antibiotics, like sulfonamides, quinolones, purazinamide, tetracyclines and the tuberculostaticum pyrazinamide, should be avoided during pregnancy. Vitamine K antagonists should not be used in the treatment of pulmonary embolism of a pregnant women.
A special approach of the pregnant patient is required, with sufficient explanation and reassurance about the safety of the drugs used.

download article
54.163.213.149.