PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Axillaire stagering met de schildwachtklier bij borstkanker: onze leercurve
Author(s): LANNOEY E, NEVEN P, AMANT F, VAN DEN EYNDEN J, STROOBANT S, VAN STEEN A, VAN ONGEVAL C, DRIJKONINGEN M, VERGOTE I, CHRISTIAENS MR
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 23   Date: 2004   
Pages: 1699-1708
DOI: 10.2143/TVG.60.23.5002046

Abstract :
De standaardbehandeling van een operabel borstcarcinoom is de brede excisie van de primaire tumor of mastectomie telkens met een klassieke okselklieruitruiming. Deze laatste gaat gepaard met een duidelijke morbiditeit en is vaak overbodig in een vroeg stadium van borstkanker. De vraag stelt zich of de uitruiming niet kan vervangen worden door excisie van de schildwachtklier (SWK).
Bij 156 patiënten met een cT1N0M0-borsttumor verrichtten we de standaardbehandeling na het opsporen van de SWK aan de hand van lymfoscintigrafie al dan niet met injectie van patentblauw. Bij 10 patiënten kon peroperatief geen SWK worden teruggevonden. De SWK van 119 van de overige 146 patiënten was negatief; bij 114 van de 119 patiënten waren de overige lymfeklieren ook negatief. Bij de andere 5 patiënten met een negatieve SWK waren er andere aangetaste klieren. 4 van deze tumoren met een fout-negatief resultaat waren pathologisch-anatomisch pT2-tumoren en 1 pT1-tumor was weinig gedifferentieerd.
De SWK-procedure kan toegepast worden bij patiënten met een kleine borsttumor. Ons huidig selectiecriterium is een cT1N0M0-letsel indien er een duidelijke identificatie van een SWK is aan de hand van lymfoscintigrafie of een handgeleide gammaprobe. We verkiezen een voorzichtige houding bij vrouwen met een kleine cT2-tumor. Tevens moet rekening gehouden worden met een leercurve tot voldoende expertise aanwezig is vooraleer de techniek veilig kan toegepast worden.

Breast cancer: axillary staging with the sentinel node biopsy
The standard care of breast cancer involves a wide excision of the primary tumor on mastectomy and a complete axillary lymph node dissection. This axillary clearance causes morbidity and may be redundant in an early stage of breast cancer. The question arises if excision of the sentinel node can replace it.
We treated 156 patients with a cT1N0M0 breast tumor with the standard care after tracing the sentinel node by means of lymphoscintigraphy and or injection of patent blue. In 10 patients the sentinel node was not traced during the operation. Of the remaining 146 patients 119 patients had a negative sentinel node; in 114 of the 119 patients the other lymph nodes were also negative. The remaining 5 patients with a negative sentinel node contained tumor in other lymph nodes. 4 of these tumors with a false negative result were anatomopathological pT2 tumors and 1 pT1 tumor was poorly differentiated.
The sentinel node procedure can be performed in patients wits a cT1N0 breast tumor if the sentinel node is clearly identified by means of lymphoscintigraphy. In our opinion, one should be careful including patients with larger tumors. Also, a learning curve has to be considered before sufficient expertise has been acquired so that the procedure can be performed safely.

download article
54.163.213.149.