PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Reconstructie van het complexe osteoarticulaire trauma van het bovenste lidmaat
Author(s): NIJS S, HIERNER R, BROOS PLO
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 23   Date: 2004   
Pages: 1719-1728
DOI: 10.2143/TVG.60.23.5002048

Abstract :
Het herwinnen van de functie van het bovenste lidmaat na een trauma is van groot belang om de reïntegratie in het professionele leven weer mogelijk te maken en om de levenskwaliteit te waarborgen. Eén van de gewrichten waarbij de reconstructie tot voor kort eerder teleurstellende resultaten kende, was het ellebooggewricht.
Onlangs echter werden nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om ook bij posttraumatische problemen van dit gewricht de functie goed te kunnen herstellen. We bespreken de percutane artroscopisch geassisteerde osteosynthese van de radiuskop, de behandeling van de "terrible triad of the elbow", de ontwikkelingen in de osteosynthese van supracondylaire humerusfracturen, de plaats van prothesechirurgie bij posttraumatische problemen, inclusief het uitvoeren van prothese-allogreffeconstructies en de correctieve osteotomieën van de elleboog.
Onze reconstructieve mogelijkheden zijn sterk toegenomen door actief gebruik te maken van onder andere deze technieken, aangevuld met de nieuwe diagnostische mogelijkheden, zoals de kernspintomografie, dynamische radiografieën, driedimensionale reconstructies van het ellebooggewricht en de op de rand tussen diagnostiek en therapie balancerende elleboogartroscopie. Daardoor wordt een slechte functie, en zelfs de artrodese, vaak vermeden.

Reconstruction of complex lesions of the elbow
The posttraumatic reconstruction of the upper limb function is highly important to enable the reintegration into a professional life and to guarantee the quality of life. Until lately, the results of a reconstruction of the elbow joint were rather disappointing.
Recently, however, new possibilities have been developed to enable the restoration of the function of also this joint in case of posttraumatic problems. Here we discuss the percutaneous – arthroscopic assisted osteosynthesis of the radial head, the treatment of the so-called terrible triad of the elbow, the developments in the osteosynthesis of supracondylar humeral fractures, the role of prosthetic surgery in case of posttraumatic problems, including the use of prosthesis-allograft constructions as well as the corrective osteotomies of the elbow.
Our reconstructive possibilities have strongly increased by applying these techniques actively supplemented with the new diagnostic possibilities like the magnetic resonance imaging, dynamic x-rays, 3D-reconstructions of the elbow joint and the elbow arthroscopy which is oscillating between diagnosis and therapy. As a general result, malfunctioning and even arthrodesis are often avoided.

download article
18.212.243.191.