PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Functioneel-heelkundige aspecten bij de behandeling van orale en orofaryngale tumoren. Invloed op de slikact
Author(s): GOELEVEN A, VANDER POORTEN V, ANNYS E, VANCLOOSTER C, HIERNER R, VRANCKX J, DELAERE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 6   Date: 2005   
Pages: 452-457
DOI: 10.2143/TVG.61.6.5002129

Abstract :
Door de ontwikkelingen van de heelkundige disciplines van de laatste jaren is de heelkundige behandeling van tumoren in de NKO-sfeer drastisch geëvolueerd, in het bijzonder die van orale en orofaryngale tumoren. Deze heelkunde evolueerde van radicale oncologische resectie via resectie met reconstructie, naar functionele resectie met reconstructieve rehabilitatie.
Een betere kennis van de tumorpathologie, de ontwikkelingen in de microvasculaire heelkunde en de betere osteosynthesematerialen hebben geleid tot een vermindering van morbiditeit en hebben het functionele en esthetische resultaat voor de patiënt sterk verbeterd.

Functional aspects after surgery for oral and oropharyngeal tumors
Recent developments in surgical techniques have drastically changed the surgical management of tumors in the head and neck region.
Oncologic surgery showed an evolution from radical resection and reconstruction to functional resection with reconstructive rehabilitation.
Better knowledge of the pathology, developments in microvascular surgery and better osteosynthetic materials have led to a decrease in morbidity and improved the functional and esthetical results for patients.

download article
54.198.246.164.