PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Logopedische behandelingsmogelijkheden voor slikstoornissen bij volwassenen
Author(s): GOELEVEN A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 6   Date: 2005   
Pages: 461-463
DOI: 10.2143/TVG.61.6.5002131

Abstract :
In de multidisciplinaire aanpak van slikproblemen neemt de logopedische behandeling een belangrijke plaats in.
Afhankelijk van de aard en de ernst van het slikprobleem, alsook van de algemene conditie van de patiënt worden compenserende of revaliderende technieken toegepast. Dit impliceert een grondige kennis van de onderliggende, individuele pathofysiologie.

Behavioural treatment of swallowing disorders in adults
Behavioural treatment of swallowing disorders by a speech language pathologist (if integrated in a multidisciplinary context) may often be effective in the management of an aspirating patient.
Depending on the nature of the swallowing problem and the general condition of the patient, compensation or rehabilitation strategies may be implemented.
The strategies selected must be based on a complete understanding of the pathophysiology of the swallowing of the patients.

download article
54.221.145.174.