PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Divertikel van Zenker: endoscopische myotomie via een flexibele endoscoop is een volwaardige, minimaal invasieve behandeling
Author(s): CHRISTIAENS P, VAN OLMEN A, D’HAENS G, MOONS V
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 6   Date: 2005   
Pages: 477-481
DOI: 10.2143/TVG.61.6.5002133

Abstract :
De Zenker-divertikel is een gekende oorzaak van dysfagie bij de bejaarde. Tot voor kort werd in de meeste landen een heelkundige aanpak verkozen, ofwel door een externe transcervicale diverticulectomie, myotomie of diverticulopexie, ofwel door een endoscopische myotomie door de neus-, keel-oorartsen via een rigide endoscoop.
In dit artikel wordt, vanuit de eigen ervaring, de techniek voor myotomie van de Zenker-divertikel met de flexibele gastroscoop beschreven. Aan de hand van een reeks van 10 patiënten wordt aangetoond dat dit een haalbare, veilige en minimaal invasieve aanpak is.
Een goede en vlotte doorgankelijkheid van de slokdarm kon bij alle patiënten in een of twee sessies worden bekomen, met volledig verdwijnen van de dysfagie.

Flexible endoscopic myotomy is a minimally invasive treatment for Zenker’s diverticulum
Zenker's diverticulum is a common cause of dysphagia in the elderly. Surgical treatment has been preferred in most countries by an external approach including transcervical diverticulectomy, myotomy and diverticulopexy or an endoscopic myotomy (usually executed by ENT surgeons using a rigid endoscope). Recently gastroenterologists have proposed an endoscopic therapy.
We report a series of 10 patients with Zenker's diverticulum treated with a flexible endoscope. An oblique-end hood was attached to the tip of the endoscope for optimal visualisation of the septum between the Zenker's diverticulum and the oesophagus. The scope was positioned in front of the septum, after which a cricopharyngeal myotomy was carried out using a coagulation forceps with alligator jaws and rat teeth, applying blended cutting with coagulation current.
The pharyngoesophageal passage was successfully restored in one to two sessions in all patients. Oral feeding was resumed the following day. Complete relief of dysphagia was reported by all patients during follow-up. The flexible endoscopic approach for Zenker’s diverticulum is safe and effective, no general anaesthesia is needed, and oral feeding can be restarted the next day.

download article
34.204.43.11.