PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Intima-mediadikte van de carotiden en atherosclerose: huidige inzichten
Author(s): NAESENS M, BLOCKMANS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 10   Date: 2005   
Pages: 737-746
DOI: 10.2143/TVG.61.10.5002181

Abstract :
Het meten van de dikte van het intima-mediacomplex van de carotiden door middel van een echografie is een relatief nieuwe techniek, die een rol kan spelen bij het inschatten van het cardiovasculair en het cerebrovasculair risico. Dit onderzoek is voldoende betrouwbaar en reproduceerbaar (in ervaren handen).
De intima-mediadikte (IMD) ("intima-media thickness", IMT) is geassocieerd met klassieke en nieuwe risicofactoren, en op zichzelf een onafhankelijke risicofactor voor coronair, cerebrovasculair en perifeer arterieel lijden. Het toevoegen van IMD-metingen aan de klassieke risicoscores voor atherosclerose biedt een substantiële verbetering van de voorspelbaarheid van deze scores, vooral bij mannen.
Verder zijn IMD-metingen nuttig voor het identificeren van nieuwe risicofactoren voor atherosclerose, en kan de progressievan de IMD gebruikt worden als surrogaateindpunt voor coronaire voorvallen in interventionele studies. Vooral het gebrek aanstandaardisatie van de techniek en van de "normaalwaarden" staat het routinegebruik in de kliniek in de weg.

Carotid artery intima-media thickness and atherosclerosis: actual insights
Measuring the thickness of the carotid intima-media complex (intima-media thickness, IMT) by ultrasound, is a relatively new technique for risk stratification in atherosclerosis. IMT-measurements are reproducible and reliable. IMT is associated with conventional and newly emerging risk markers for atherosclerosis and has been demonstrated to constitute an independent risk marker for coronary heart disease, stroke and peripheral arterial disease. Adding carotid IMT-measurements to the traditional risk scores for atherosclerosis, substantially improves prediction of future coronary heart disease and stroke especially for men. Moreover, IMT-measurements help to identify new risk factors for atherosclerosis, and the progression of IMT is a useful surrogate end point for coronary events in interventional trials.
Mainly the lack of standardization in technique and in reference values compromises currently the routine use of IMT-measurements in clinical practice.

download article
54.81.220.239.