PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Langdurige arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering
Author(s): DONCEEL P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 10   Date: 2005   
Pages: 747-752
DOI: 10.2143/TVG.61.10.5002182

Abstract :
Ongeveer 5,4% van de beroepsactieve werknemersbevolking ontvangt een uitkering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In het stelsel van de zelfstandigen bedraagt de invaliditeitsgraad 3,2%.
In beide gevallen neemt het aantal invaliden duidelijk toe met de leeftijd.
Met het oog op een maximale sociale en professionele reïntegratie is het van belang om de herstelmogelijkheden, zoals gedeeltelijke of progressieve werkhervatting en beroepsherscholing, maximaal te benutten.

Long-term disability in the sickness insurance
About 5,4% of the "insured workers" population receives a benefit from the sickness and invalidity insurance for long-term work incapability. The invalidity rate for self-employed persons is 3,2%.
In both populations the number of persons on long-term disability increases with age.
In order to achieve a better socio-professional reintegration it is important to use maximally the legal instruments, such as partial or progressive work resumption and vocational retraining.

download article
18.215.161.19.