PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voedingstoestand van levertransplantatiekandidaten
Author(s): COLLE I, VANDENBUSSCHE L, VAN VLIERBERGHE H, TROISI R, DE VOS M, DE HEMPTINNE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 10   Date: 2005   
Pages: 766-773
DOI: 10.2143/TVG.61.10.5002185

Abstract :
De voedingstoestand van de patiënten die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie, is niet optimaal. 93% van de patiënten bereikt de aanbevolen energie-inname (35 kcal/kg lichaamsgewicht niet-eiwitenergie) niet. Het dagelijkse energie-tekort moet aangevuld worden door hun dieet te verrijken met koolhydraten en vetten met een behoud van de eiwitinname.De aanbevelingen worden door ten minste twee derde van de patiënten in meer of mindere mate nageleefd, maar klachten van anorexie, malaise en braken kunnen de doelstelling beperken.
De kandidaten hebben desondanks een nog behoorlijk hoge BMI, lage waarden van de tricepshuidplooidikte en de arm(spier)-omtrek, wat wijst op vet- en spierafbraak. De nog behoorlijke BMI kan verklaard worden door vochtopstapeling en de aanwezigheid van hepatomegalie.
De voedingstoestand heeft een belangrijke invloed op de hospitalisatieduur van de patiënt: hoe slechter de voedingstoestand, hoe langer de hospitalisatieduur en de opname op de intensievezorgafdeling. Er bestaan ook negatieve correlaties tussen de antropometrische parameters en de voedselinname. Patiënten met een slechte voedingsstatus bevinden zich in een katabole toestand waardoor ze meer energie tot zich nemen, maar deze voedselinname is onvoldoende om de voedingstoestand op korte termijn te verbeteren. Vermits de voedingsstatus omkeerbaar is, zouden een vroegtijdige individuele benadering en een voedingsaanbeveling de hoogste prioriteit moeten genieten.

Nutritional status in liver transplant candidates
The nutritional status of patients on the waiting list for liver transplantation is not optimal. In 93% their recommended daily energy intake (35 kcal/kg non-protein energy) is not achieved. This daily energy deficiency should be compensated by enriching the diet with carbohydrates and fat while maintaining the protein intake. These recommendations are followed more or less by about two-third of the patients, although complaints of anorexia, malaise and vomiting may undermine the goal.
Despite a quite high body-mass index (BMI), the liver transplant candidates have low values of triceps skin fold and arm (muscle) circumference, suggesting low fat and muscle reserves. The quite high BMI can be explained by the occurrence of fluid accumulation and hepatomegaly.
The nutritional status exerts an important influence on the duration of the hospitalization stay of the patients: the worse the nutritional status, the longer the hospital and intensive care stay. There exists a negative correlation between the antropometric parameters and food intake. Patients with a bad nutritional status are in a catabolic state with a higher energy intake. However, this food intake is not sufficient to ameliorate the nutritional status in a short time period. An early individual approach as well as a nutritional counseling should receive the highest priorities, as the nutritional status is reversible.

download article
100.24.209.47.