PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Beperkte resecties bij vroegtijdige stadia van niet-kleincellig longcarcinoom: compromis of standaard?
Author(s): VAN SCHIL P, HENDRIKS J, LAUWERS P, GERMONPRÉ P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 10   Date: 2005   
Pages: 779-782
DOI: 10.2143/TVG.61.10.5002187

Abstract :
Tot eind vorige eeuw was een klassieke lobectomie de standaardbehandeling voor kleine longcarcinomen. Met de introductie van screeningsprogramma’s op grote schaal om longkanker vroegtijdig op te sporen, is er een hernieuwde belangstelling voor beperkte resecties van maligne noduli. Hiermee worden wig- en anatomische segmentresecties bedoeld. Bepaalde kenmerken op CT-scan, zoals zuivere matglasopaciteit, het verdwijnen van de tumorale schaduw op de mediastinale vensters en het voorkomen van één piek met een laag CT-nummer op histogramanalyse, wijzen op een vroegtijdig stadium zonder invasief karakter. In deze gevallen is een beperkte resectie oncologisch te verantwoorden. De waarde van PET-scan in dit verband dient nog verder bepaald te worden.

Limited resection for early stage non-small cell lung cancer: compromise or standard?
Until the end of last century a classical lobectomy was considered the standard treatment for small lung cancers. With the introduction of large screening programs to detect lung cancer in an early stage, a renewed interest has arisen in limited resection, i.e. wedge and anatomical segment resections for malignant nodules. Peculiar characteristics on CT scan such as pure ground glass opacity, tumor shadow disappearance rate and the presence of one peak with low CT number on histogram analysis are suggestive of an early stage without invasive characteristics. In these cases a limited resection is considered oncologically valid. The role of PET scan in this aspect remains to be determined.

download article
54.163.213.149.