PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kanker van ongekende primaire origine
Author(s): VERHOEVEN D, WEYLER J, WILDIERS H, VAN DAMME B, PARIDAENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 14-15   Date: 2005   
Pages: 1032-1038
DOI: 10.2143/TVG.61.14.5002233

Abstract :
“Kanker van ongekende origine” betreft ongeveer 3% van alle tumoren. De prognose van deze heterogene groep is meestal erg ongunstig. Deze tumoren hebben de bijzondere biologische eigenschap van snelle metastasering. Een systematische aanpak in de diagnostiek is zeer belangrijk. Gezond verstand, ervaring en kennis van de anatomie (drainagegebieden) zijn even belangrijk (en goedkoper) dan een hele batterij dure laboratoriumanalyses. Een multidisciplinair overleg tussen patholoog, oncoloog en de behandelend arts is onontbeerlijk. Subgroepen van patiënten met een specifieke therapie moeten worden geïdentificeerd. Anders dient een combinatiechemotherapie bestaande uit platina met een taxaan, een louter supportief beleid ofwel deelname in een klinische studie te worden voorgesteld.
De introductie van nieuwe methoden om het genoom en het proteoom van tumoren te bepalen (microroosters-proteomics) zou kunnen leiden tot een volledig nieuwe classificatie. Bovendien is veel hoop gevestigd op de nieuwe antikankertherapieën zoals antistoffen en signaaltransductieremmers. Veel onderzoek is nog nodig om dit te realiseren.

Carcinoma of unknown primary site
Carcinomas of unknown primary site account for 3% of all tumors. The prognosis of this heterogeneous group is usually very poor. These tumours have the particular biological characteristic of an early metastatic spread. Still their systematic investigation is very important. Common sense, experience, and knowledge of the anatomy (draining lymph nodes) are as important (and cheeper) as an array of immunohistochemical stainings. A multidisciplinary discussion between pathologist, oncologist and treating physician is of crucial importance. Subsets of patients with a specific treatment have to be identified. Otherwise a treatment with either a combination of a platinum salt and a taxane or the participation of the patient in a clinical study has to be considered.
The introduction of new methodologies for the characterisation of the genome and proteome of tumours (microarrays-proteomics) could lead to a totally new insight in their classification. In addition much hope stems from new anticancer therapies, such as antibodies and new signaltransductioninhibitors. Much research is needed for the realisation of this project.

download article
34.204.43.11.