PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De arts en het “informed consent”. Meer dan een momentopname
Author(s): JANSSEN VAN DOORN K, SPAPEN H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 14-15   Date: 2005   
Pages: 1070-1077
DOI: 10.2143/TVG.61.14.5002238

Abstract :
In 1947 werden in Nürnberg Nazi-artsen berecht die experimenteerden met weerloze mensen. Dit proces gaf aanleiding tot de Code van Nürnberg, een blauwdruk voor het vandaag nog steeds geldende principe van rechten van personen onderworpen aan medisch onderzoek.
De Code vereist dat de deelname van een mens aan proeven volstrekt vrijwillig gebeurt. Een experiment moet worden voorafgegaan door in-vitroproeven, moet een maatschappelijk nut hebben en mag geen onnodige fysieke of mentale schade toebrengen. Het moet gestaakt worden als de proefpersoon erom vraagt. De patiënt moet na voldoende te zijn geïnformeerd een “informed consent”-formulier tekenen.
In de praktijk is van een geschreven informed consent niet altijd sprake en ondanks de richtlijnen blijken veel artsen zich er niet aan te houden. De wet op de “patiëntenrechten” en de wet inzake “experimenten op de menselijke persoon” hebben bestaande richtlijnen vastgelegd in een wettelijk kader. Desondanks blijft goede en volledige informatie aan de patiënt en zijn/haar familie het belangrijkste aspect in de arts-patiëntrelatie. Ze verhoogt de autonomie van de patiënt die altijd het laatste woord behoudt in een beslissing omtrent het medisch handelen. Bovendien veronderstelt informed consent een relatie en niet een eenmalige formaliteit.

Doctor and informed consent: don’t get stuck into a moment decision
In 1947, in Nürnberg, Nazi doctors were on trial for carrying out experiments on defenceless human beings. This trial gave rise to the Nürnberg Code, which still serves as a blueprint for today’s principles ensuring the rights of human persons engaged in medical research. The Code requires that in medical experiments the absolutely free and unconstrained consent of a human being is essential for participation. Moreover, a clinical experiment should be preceeded by in vitro experiments and should yield fruitful results to both the good of a person and the common good of society. It must avoid as well any physical or mental damage to a participant. In all circumstances human subjects may put an end to an experiment.
It is therefore crucial and obligatory for a patient to receive detailed information on the experiment in order to enable him to either give or refuse his/her consent. However, doctors find it always hard to comply with the principle of (written) consent. Still they underscore, in principle, the notion of human autonomy and the right of a human person to refuse any treatment. In Belgium, a law, on “patient rights” and a law on “experiments with human beings” recently institutionalised the criteria in question. In addition, though, it has to be stressed that in doctor-patient relationships fully warranted information is the key in the medical care. In short, it emphasises that the concept of “informed consent” is fundamental and not just occasional or formal. This document must be signed by the patient and constitutes his legitimate right in a medical setting.

download article
3.90.207.89.