PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie van koemelkallergie en latere atopie: van hydrolysaat tot darmflorawijzingen?
Author(s): VANDENPLAS Y, HAUSER B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1097-1101
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002243

Abstract :
Atopie wort beschouwd als een probleem van volksgezondheid, en algemene preventieve maatregelen worden dan ook aanbevolen. Allergie voor koemelk komt duidelijk vaker voor bij zuigelingen gevoed met een kunstvoeding op basis van koemelk dan bij zuigelingen die borstvoeding krijgen.
Eén denkpiste om de incidentie van koemelkallergie bij kunstvoeding te doen afnemen, is de eiwitstructuur te veranderen, en dus de eiwitten te hydrolyseren waardoor hun allergeniciteit afneemt.
Een andere onderzoeksrichting bestudeert de invloed van de darmflora op het ontstaan van allergie. Men weet namelijk dat de darmflora van met moedermelk gevoede zuigelingen rijker is aan bifidobacteriën en lactobacillen dan de darmflora van zuigelingen die kunstvoeding krijgen. Het is ook gekend dat beide species van bacteriën die immunologische respons bevorderen.
Een “evidence-based” analyse van de beschikbare gegevens is evenwel niet mogelijk wegens de vele variaties in opzet van de studies. Een kritische kijk blijft bijgevolg noodzakelijk.

Prevention of cow’s milk allergy and atopic disease: from hydrolysate to gastrointestinal flora manipulation
Atopy is considered to be a health care problem, thus general measurements to prevent the development of allergy have been recommended. Cow’s milk allergy is more frequent in formula fed than in breastfed infants.
One way to decrease the incidence of allergic reaction to cow’s milk is to alter the structure of the protein by hydrolysing the milk protein.
A different approach to decrease allergy is to change the gastrointestinal flora. It is well known that the gastrointestinal flora of breastfed babies is richer in bifidobacteria and lactobacilli than the flora of formula fed infants. It is also well established that both species enhance the immunologic response.
An evidence-based analysis of the published information is not possible because of the different design of the various trials. As a consequence, a critical analysis remains mandatory.

download article
3.227.233.55.