PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Psychostimulantia in de behandeling van ADHD bij kinderen
Author(s): BOIE A, VERHELST H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 24   Date: 2008   
Pages: 1237-1240
DOI: 10.2143/TVG.64.24.2000449

Abstract :
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) is een veelvoorkomende psychiatrische aandoening bij kinderen en adolescenten. Aangezien het gebruik van psychostimulantia in de behandeling van ADHD de laatste jaren zeer sterk is toegenomen, heerst grote bezorgdheid betreffende de veiligheid van deze medicijnen. De meest voorkomende bijwerkingen van methylfenidaat, het vaakst gebruikte psychostimulerend middel, zijn een verminderde eetlust, gewichtsverlies, slaapstoornissen en veranderingen in de bloeddruk.
De casuïstische meldingen van plotse dood bij de toediening van methylfenidaat lijken voornamelijk te gaan om kinderen met een verhoogd cardiovasculair risico (familiehistoriek). Een verband tussen het gebruik van psychostimulantia en later middelenmisbruik kan niet aangetoond worden. Globaal gezien heeft methylfenidaat dus een aanvaardbaar veiligheidsprofiel. Toch blijft het belangrijk om via goede diagnostiek die kinderen te selecteren die het meest baat hebben bij deze therapie en steeds een afweging te maken tussen voordelen en mogelijke risico’s.

Stimulants in the treatment of ADHD in children
ADHD is a common psychiatric disorder during childhood and adolescence. The increasing use of psychoactive drugs to treat children with ADHD has raised major concerns about their adverse effects. The most common adverse effects of the most frequently used product, methylphenidate, include: anorexia, weight loss, sleeping disorders and fluctuations in blood pressure.
The casuistic reports of sudden death upon administering methylphenidate occur mainly in children with a cardiac risk. The use of psychoactive drugs is not linked to the risk for substance abuse disorder in later life. Thus and although methylphenidate has been proven safe, it remains important to select those children who really need medication and to evaluate carefully the advantages and the possible risks of this treatment.

download article
3.227.254.12.