PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Studie van taaldominantie en geheugenfunctie door middel van de Wada-test. Een overzicht van literatuur en eigen ervaringen
Author(s): DE HERDT V, BOON P, VONCK K, VINGERHOETS G, DEFREYNE L, THIERY E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 17   Date: 2005   
Pages: 1199-1208
DOI: 10.2143/TVG.61.17.5002260

Abstract :
De Wada-test of “intracarotid amytal procedure” (IAP) omvat het selectief inspuiten van amytal, een kortwerkend barbituraat, achtereenvolgens in beide aa. carotides internae, met als doel de taaldominante hemisfeer te bepalen en de geheugenfunctie van beide hersenhemisferen te testen.
In de literatuur wordt de Wada-test omschreven als een meestal noodzakelijk onderzoek dat het heelkundig ingrijpen bij patiënten met refractaire epilepsie voorafgaat. De testprocedure is, hoewel niet gestandaardiseerd, in de meeste centra min of meer gelijkaardig. Naast het bepalen van de hemisferische dominantie voor taal, wordt steeds een geheugentest van de beide temporale structuren uitgevoerd.
De therapeutische consequentie van de Wada-test is, dat bij het falen van de geheugentest contralateraal, heelkunde aan de ipsilaterale zijde niet verder zal worden overwogen vanwege het gevaar van een amnestisch syndroom. Het risico bij het inspuiten van beide aa. carotides is gelijk aan dat van een routine selectieve angiografie volgens de Seldinger-techniek.
Hoewel het moment dichterbij lijkt te komen waarop de Wada-test vervangen zal worden door functionele MRI, is er, vooral voor het testen van de geheugenfunctie, verder onderzoek nodig. Voorlopig blijft de Wada-test het standaardonderzoek, zowel voor het bepalen van de taaldominantie als voor het evalueren van de geheugenfunctie in de preheelkundige evaluatie van patiënten met refractaire epilepsie.

Study of language dominance and memory function using the Wada-test
The intracarotid amytal procedure (IAP or Wada-test) consists of injecting sodium amytal, a short working barbiturate, subsequently into both internal carotid arteries. The procedure is used to determine cerebral dominance for language and to evaluate the memory function of both hemispheres separately. The IAP is widely accepted as a tool for presurgical evaluation of patients with refractory epilepsy. The testing procedure, although not standardized, is highly similar in most centra where the IAP is performed. Besides determining the dominant side for language, the Wada-test serves and has served as an indispensable pre-surgical step to prevent operated patients from developing severe amnestic syndromes following temporal lobectomy. If contralateral memory failure is observed during the IAP, surgery will not be performed on the ipsilateral side because of the risk of developing an amnestic syndrome. Following our own and international experience, the majority of patients considered to undergo a temporal lobectomy has to be subjected to the test although the IAP is not a flawless diagnostic to detect an anatomical or functional lesion. The risk of performing the IAP procedure when injecting both internal carotid arteries is comparable to a routine selective angiography following the Seldinger technique. Although it seems plausible that fMRI will replace the Wada-test in the near future, more research, especially with regard to memory testing, is required. For now, the Wada test remains the golden standard, both to determine language dominance as to evaluate the memory function of patients with refractory epilepsy included in the presurgical evaluation protocol.

download article
34.229.24.100.