PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het tubacarcinoom: een vaak vergeten pelviene tumor
Author(s): TUMMERS P, VAN DEN BROECKE R, SCHELFHOUT V, SERREYN R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 17   Date: 2005   
Pages: 1226-1229
DOI: 10.2143/TVG.61.17.5002264

Abstract :
Het primaire tubacarcinoom is verantwoordelijk voor minder dan 1% van alle maligne gynaecologische aandoeningen en is daarmee één van de meest zeldzame maligne tumoren. Zijn incidentie wordt in de westerse wereld geschat op 2,9 per miljoen vrouwen per jaar. Tot op heden is slechts weinig gekend over de etiologie. Een voorgeschiedenis van pelviene infecties (PID) werd vroeger vaak als belangrijkste uitlokkende factor van het tubacarcinoom aangeduid, maar meer en meer auteurs belichten een verhoogde incidentie bij patiënten met een BRCA-mutatie.
De symptomen van het tubacarcinoom zijn weinig specifiek. De drie elementen van de klassiek beschreven triade, nl. van verhoogde vaginale afscheiding, pelviene pijn en een palpabele adnexiale massa, zijn meestal niet gelijktijdig aanwezig.
Zijn zeldzaamheid en zijn aspecifieke klachten zorgen voor vele diagnostische moeilijkheden en vaak wordt de diagnose pas gesteld op het ogenblik van een heelkundige ingreep of zelfs pas na histopathologisch onderzoek.
De behandeling van het tubacarcinoom is vergelijkbaar met deze van het ovariumcarcinoom en bestaat uit een hysterectomie met bilaterale salpingo-oöforectomie en een heelkundige stagering met een pelviene en para-aortische lymfadenectomie, eventueel aangevuld met chemotherapie. De prognose wordt in de eerste plaats bepaald door de uitgebreidheid van de tumor.
De ziektegeschiedenis van een patiënte met chronische abdominale pijn wordt besproken. De radiologische vondst van een para-aortische metastatische kliermassa was hierbij een eerste schakel in de diagnose van een tubacarcinoom.

Primary fallopian tube carcinoma: a rare pelvic tumour
A primary fallopian tube carcinoma is rare, representing less than one percent of all gynaecologic carcinomas. Little is known about its aetiology. A history of pelvic inflammatory disease is often said to be aetiologically important, although fallopian tube cancer has also been described in high-risk breast cancer families.
The pattern of its spread is similar to that of an ovarian carcinoma, although distant spread occurs more commonly in fallopian tube carcinoma with often a metastatic invasion of the pelvic and para-aortic lymph nodes.
The diagnosis of a fallopian tube carcinoma is rarely suspected before surgery, as specific clinical symptoms and signs are lacking. A fallopian tube carcinoma is staged surgically. The disease extension is the most important prognostic variable. Therapy consists of radical surgery, followed by chemotherapy.
We report the interesting case of a 57-year-old lady with chronic abdominal pain. Extensive radiologic examination revealed a suspicious para-aortic lymph node. Its histopathologic examination revealed the metastasis of an adenocarcinoma at operation. The final diagnosis of a primary tumour of the fallopian tube was put forward and confirmed microscopically.

download article
54.81.220.239.