PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Long- en hart-longtransplantaties in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven: indicaties en resultaten
Author(s): VERLEDEN GM, DUPONT L, VAN RAEMDONCK D, DELCROIX M, VANHAECKE J, DAENEN W, LEUVENSE LONGTRANSPLANTGROEP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 17   Date: 2005   
Pages: 1230-1235
DOI: 10.2143/TVG.61.17.5002265

Abstract :
In dit artikel presenteren we een overzicht van de indicaties en resultaten van 245 hart-long- en longtransplantaties bij 241 patiënten in het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg (U.Z. Leuven).
We benadrukken de duidelijke verbetering van de overlevingsresultaten naarmate de ervaring is toegenomen. Hoewel nog een aantal belangrijke problemen blijven bestaan, zijn er de laatste jaren toch meer mogelijkheden beschikbaar geworden om bv. chronische rejectie vroeger te diagnosticeren en beter te behandelen. Samen met een belangrijke vermindering van de perioperatieve mortaliteit, heeft dit ongetwijfeld bijgedragen tot een betere overleving op lange termijn.

Lungtransplantation in Leuven: experience with 245 procedures
In this paper we present an overview of the experience with 241 patients undergoing 245 heart-lung and lung transplantation in the University Hospital Gasthuisberg (Leuven).
We emphasize the improvement of long term survival with an increasing expertise.
Despite the presence of still difficult to resolve problems after transplantation, a lot of new opportunities have become available to, for instance, diagnose and treat chronic rejection. These improvements, together with a major decrease in perioperative mortality, have certainly contributed to the better long-term survival of recent years.

download article
18.212.243.191.