PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Heden en toekomst van selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM’s)
Author(s): NEVEN P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 21   Date: 2005   
Pages: 1501-1506
DOI: 10.2143/TVG.61.21.5002309

Abstract :
De enige indicatie voor hormonale substitutie na de menopauze is de behandeling van acute klachten. De ondertussen welbekende bijwerkingen die – voornamelijk bij vrouwen op hogere leeftijd – kunnen optreden bij langdurig gebruik ervan, plaatsen de selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM’s) op de voorgrond.
Ze hebben een gunstig effect op het postmenopauzale botmetabolisme en verlagen tevens de kans op hormoongevoelige borst- en mogelijk ook endometriumkanker. Hun effect op het arteriële cardiovasculaire systeem lijkt gunstig, maar meer gegevens zijn nodig om ze nu reeds te promoten voor cardiovasculaire preventie. De SERM’s die vandaag voorhanden zijn, helpen niet tegen warmteopwellingen en verhogen ook de kans op verwikkelingen in het veneuze vasculaire systeem. Of de ontwikkeling van meer specifieke (oestrogeenreceptorsubtype) SERM’s (alfa en bèta) hiervoor een oplossing brengen is af te wachten.

Present and future of SERMs
The early termination of the two arms of the Women’s Health Initiative Trials has led to an increased interest and demand for selective oestrogen receptor modulators (SERMs) because of their potential to retain the benefits of hormone replacement therapy (oestrogen plus a gestagen) and at the same time avoid most of its severe adverse events.
SERMs are beneficial against osteoporosis and offer the advantage of decreased risk for the development of breast and endometrial cancer, while circumvening the need for combination with a gestagen.
Most SERMs in development bind with roughly equal affinity to both oestrogen receptor alpha and beta (balanced). It is therefore unlikely that a balanced SERM will inherit all desired effects of oestrogen and at the same time be devoid of all undesired effects. Whether oestrogen receptor-subtype (alpha and beta, respectively) selective pharmaceuticals for specific applications will better provide the benefits of hormone replacement therapy without its associated risks, is to be awaited.

download article
54.91.71.108.