PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie tijdens de jeugd van osteoporose op latere leeftijd
Author(s): PROESMANS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 21   Date: 2005   
Pages: 1507-1513
DOI: 10.2143/TVG.61.21.5002310

Abstract :
Over osteoporose en de preventie ervan op kinderleeftijd zijn er momenteel weinig of geen “evidence-based” gegevens. Op het eerste gezicht staan wij dus nergens en moet al het werk nog beginnen. Er is niet eens een consensus over definities van osteoporose en osteopenie, betrouwbare (en kindvriendelijke) technieken ter evaluatie ervan ontbreken en er is geen afdoende therapie voor osteoporose op kinderleeftijd. Dat is de pessimistische visie, dat is de theorie.
Maar in de praktijk weten wij de essentie. De piekbotmassa, die bepalend is voor de botgezondheid voor de rest van ons leven en wordt opgebouwd tijdens de jeugd, wordt bepaald door genetische en omgevingsfactoren. Aan die laatste kunnen wij efficiënt sleutelen, om te beginnen bij gezonde kinderen. Die hebben behoefte aan voldoende fysieke activiteit – zeg maar sport – voldoende calcium in hun voeding – adolescenten moeten 1 250 mg calcium per dag tot zich nemen – en voldoende vitamine D met de zon als belangrijkste bron, desnoods aangevuld met supplementen.
En dan is er het relatief kleine aantal zieke kinderen met genetische en/of verworven aandoeningen die de botaanmaak afremmen of de botafbraak stimuleren. Daar kan men niet steeds oorzakelijk ingrijpen bij gebrek aan efficiënte behandeling. Maar ook bij deze populatie moet de behandelend (kinder)arts aandacht besteden aan de botten en er op z’n minst voor zorgen dat de mineralisatie ervan op peil wordt gehouden.
In dit artikel wordt vooral aandacht besteed aan de piekbotmassa, de oorzaken van osteoporose en de preventie ervan op kinderleeftijd.

Prevention in childhood of osteoporosis in later life
Osteoporosis is a common disease in the older age group. It is due to progressive loss of bone mass over years. If bone mass is reduced to a critical amount, fractures occur. Peak bone mass is achieved at about the age of 20 years, whereafter it decreases steadily in both men and women. Therefore prevention of osteoporosis is a pediatric issue, since roughly 90 percent of bone mass is acquired between birth and 18 years, half of it during puberty.
Bone composition is under genetic control and, today, little can be done about this. However, external environmental factors namely physical activity, nutrition and vitamin D play an important role. Prevention of osteoporosis should concentrate in the first place on the healthy and normal population of children and adolescents.
This paper concentrates on the phenomenon of peak bone mass, causes of osteopenia and osteoporosis in childhood and prevention of osteoporosis.

download article
3.226.251.81.